neděle 4. září 2011

O vzdávání jsme toho slyšeli v JDŽ hodně ...

Komentář, který by neměl zapadnout:
Anonymní řekl(a)...
Když jsme vstupovali do JDŽ, mysleli jsme, že utečeme před bídou tohoto světa. Je vidno, že není kam utéct. Byvši podvedeni - okradeni o ideály - tedy o všechno, nemá nikdo právo hledat v našich postojích jakýkoliv zisk, kromě pouhého morálního zadostiučinění. Je děsivé, že v takovémto duchovním společenství to pro většinu nic neznamená a každý, kdo se o to pokusí, je za tento postoj naopak odsuzován, ba dokonce se stalo, že vyobcován. Logicky tedy musí být pro plující v oficiálním proudu "zisky větší hodnoty", poněvadž nejeví ani zdání, že by se hodlali něčeho (špatného) vzdát. A o vzdávání jsme toho slyšeli opravdu hodně, není-liž pravda?

6 komentářů:

 1. Okradeni jsme byli nejen o ideály, ale i o poníze, volný čas a práci. Střílky, poté co byly zakoupeny (kdo je vlastně jejich majitelem??) se pro mne, i ostatní, staly zemí zaslíbenou. Nekteří si ve vsi pořídili domy (aby byli blíž "nektaru"), jiní trvale žijí v "ášrámu". Někteří tam žijí deset i více let. "Máji světa" odvykli, do produktivního života se těžko zařadí. Nutno podotknout, že někteří se tam chovali více než rovnostářsky a umožnili mi svým chováním, abych prozřel. Doslova. A za to jim děkuji, protože Střílky pro mne přestali být zemí zaslíbenu už před 10 lety. Např. jistá dáma, která si říká "Samádhí", si vyboxovala, že si na půdě poství soukromé apartmá... A k práci využívala hojně karmajógíny... Její brácha Lu... Za....., organizátor a školitel, v skrytu duše však uzurpátor (slyšel jsem ho, jak na vlastní ženu řve jako tur - před druhými), ani těžko přijme názor opozice - svět by se mu nezhoroutil, on o všem už dávno ví. Ale co v 71 letech? A Parvátí? před léty jsme byli domluveni, že ze semináře v Brně pojedeme do Střílek. Bylo to v době, kdy se areál koupil. Přišla za mnou a řekla: "Hele, ono se tam nejede, je to zrušený." "Fakt se tam nejede". "Fakt ne, je to zrušený". Po čase jsem se dozvěděl, že se tam jelo, ale se SM, jen pár lidí. Dost mě to mrzelo, dovezl jsem tam fůru hodnotných darů, které si sadhví Pravátí objednala. A ona, sanjásin, mi lhala do očí. Těžko to koresponduje s védským: "Sanjásin raději zemře, než aby mluvil nepravdu...".
  Nyní těmto lidem ze srdce děkuji, že zavčas zarazili moje iluze a zbytečně velku duchovní horlivost a nejsem k smrti vyděšen tím co vychází najevo.

  OdpovědětVymazat
 2. Pokud vím, zámek koupila Jindra D. (matka představená, alias Párvátí). Peníze dostala její matka v restituci údajně za 2 domy v Praze, zabavené už za války, a vrácené až po r.89 (oni jsou židovská rodina). Obě pak koupili zámek ve Střílkách. Parvátí měla, nebo má nadaci (Hindů mandír?). Prostřednictvím ní se areál pronajímal JVŽ. Areál se po létech hodně zhodnotil za peníze členů. Někdo ovšem tvril, že to celé patří SM. Jaká se situace nyní, nevím.
  Co se Luxxx Z. týká, je to "šelma sedlák": Občas pořádá akce na chalupě v Rybí, na Novojičínsku, upravené pro tyto účely. Před léty chtěl nové auto, tak tuto usedlost "prodal" JVŽ tak, aby ji mohl nadále užívat...

  OdpovědětVymazat
 3. Sním o tom, že se zítra podívám na tuto stránku a bude tu vyjádření Párvatí nebo Lu... Za..., třeba o tom, že to bylo celé nedorozumění a z toho a toho důvodu to vyznělo takto. Ale buďme realisté, nežijeme v pohádce. Od března jsme zásobovaní podobnými vzpomínkami žáků a bývalých žáků a dovídáme se věci, nad kterými zůstává rozum stát. Sexuální zneužívání, facky, exkomunikace nepohodlných žáků v Austrálii, slídění po lidech s odlišným názorem v ČR, "bodyguardi víry" na satsanzích ve Střílkách, otazníky kolem financování atd. atd. Těžko uvěřit, že je to všechno jen lež a organizované spiknutí. Přesto jsem tomu dlouho nemohl uvěřit a z hloubi duše doufal, že nám to špičky JDŽ nějak vysvětlí. Pokud věřím, že mám pravdu a jsem neprávem obviněn, tak se bráním. Ne kvůli sobě, ale kvůli "bratrům a sestrám", na kterých mi záleží a kteří teď mají sto pádných důvodů se s JDŽ rozejít. Ti tomu přesto pořád nemohou uvěřit, a tak se začnou sami ptát. Místo odpovědi dostanou nálepku "rákšasů" a v té chvíli zjistí, že pro ně v JDŽ opravdu není místo.
  Málokdo se rozejde s životním přesvědčením jen na základě svědectví lidí, které většinou ani sám nezná a jejichž pravdivost nemá možnost si ověřit. Myslím si ale, že JDŽ se svým chováním propracovala do fáze, kdy budou její méně zfanatizovaní členové znechuceni odcházet bez ohledu na to, zda jsou původní obvinění pravdivá, nebo ne. Prostě proto, že nestojí JDŽ ani za odpověď. Proto, že ani JDŽ nezáleží na tom, že "sejdou z cesty" možná jenom proto, že nedostanou potřebné informace. V této fázi zůstaly už jen dvě možnosti: Buď jsou obvinění pravdivá a pak se není o čem bavit. Nebo pravdivá nejsou, ale JDŽ nezáleží na svých členech ani natolik, aby se je snažila vyvrátit. Vzpomínám si, jak SM často opakoval, že důležitá je cena. Tehdy jsem si myslel, že má na mysli to, nakolik si ceníme své "cesty", svého gurua, svých "bratrů a sester". A v tomto kontextu bych dodal: nakolik si JDŽ cení svých řadových členů, jejich práva znát pravdu o dění v organizaci. Dnes už si ale nejsem jistý, jestli SM tu cenu nechápal ve smyslu mnohem obyčejnějším, totiž v korunách a eurech.

  OdpovědětVymazat
 4. Vždy záleželo na ceně v Eu, Kčs, markách a pod. Jedna kdysi oddaná porogramátorka se v horní kanceláři (kde zdarma tvořila databáze) ptala "účetního šikovatele" Michala, proč se tak rapidně zvedají ceny akcí, na kterých je SM, že sociálně slabší žáci si to nemohou dovolit. Odpověď? : "Hele, musíme využít toho, že tu je. Ale neboj, voni si to zaplatěj...". Takže to bude ta cena, na které záleží.
  A jestli se někdo z potrefených ozve? Buďme realisté. Oni jsou pragmatici a "víru" mají nejspíš jako pracovní nástroj. Parvátí a celá "horní" a také dolní kancelář stojí a padá se štědrou rukou celé JVŽ. Pro ně je teď důležité varovat co nejdůsledněji vyhýbání se těmto stránkám, "které zhoršují těžce karmu". Myslím, že v tom mají letité zkušenosti. Nejděsivější je stupeň zmanipulování lidí, kteří v tom blázinci léta žijí velmi chudým a prostým životem. A nejhůř jsou na tom ti, kteří za sebou spálili mosty a není (fyická) cesta zpět.
  Ti vlažní z nás, ti dojdou poznání (že tudy cesta nevede).

  OdpovědětVymazat
 5. Za těch xx let, co z okraje nesměle nahlížím do dění v JDŽ (nejsem z těch družných a nemám na vše okamžitou pravověrnou odpověď´= outsider) mě toho již mnoho zaskočilo. Vždy mi to ovšem bylo správně vysvětleno a příčina nalezena v mém "špatném pochopení". Ale co se děje teď, z toho je mi velmi špatně. On je ten stejný blázinec i na nižšší organizační úrovni, než je onen zmíněný. Někteří si skutečně počínají v duchu rčení "Poturčenec horší Turka!" No možná se na to zas dívám špatně a prožívají nějaký transcendentní stav, ve kterém se cítí být nadlidmi. I se mnou se ale cosi děje - musím bohužel z pudu sebezáchovy konstatovat, že mně už jich přestalo být líto!

  OdpovědětVymazat
 6. Všem, kteří šíří informace prostřednictvím internetu, doporučuji seznámit se s plným zněním paragrafu 206 Trestního zákona č.140/1961 Sb. Pro informaci jeho znění je následující:  § 206 Pomluva

  (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  (2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  Dr.Jana

  OdpovědětVymazat