středa 8. června 2011

Výzva výborům JDŽ

https://sites.google.com/site/paramliar/open-call

Toto je výzva pro všechny oficiálně působící osoby organizace (členy výborů Společností JvDŽ).

Adresujeme tyto řádky především těm osobám, které mají zákonnou povinnost pečovat o členy a cvičence JvDŽ... např. předsedům, místopředsedům, pokladníkům místních organizací, stejně jako všem členům, kteří mají jakoukoliv zodpovědnou pozici v rámci organizace.

Prosíme, zodpovězte následující body:

* Jako členové této organizace žádáme jasnou komunikaci postupů a opatření, které přijal výbor, aby vyšetřil množství obvinění veřejně vznesených v posledních týdnech a měsících týkajících se nevhodného chování PSM s jeho žáky.

* Žádáme vás, abyste jasně nastínili jaké úsilí výboru / organizátorů, které vyvíjejí, aby řádně  informovali a reagovali na obavy, které byly vzneseny některými členy JvDŽ.

* Z oficiálních i neoficiálních korespondence, kterou  jsme jakožto členové JvDŽ obdrželi,  se prozatím zdá,  že je značné úsilí věnováno utajení a potlačení těchto záležitostí, a jen málo nebo žádný náznak, že jsou dostatečně řešeny a vyšetřovány.

* Udejte nám prosíme, kdy bude zahájeno příslušné šetření a předpokládaný časový rámec, kdy bude podána zpráva členům společnosti.

Svědectví Meery z Hamburku


Drazí Svámidžího žáci,

již to bude zisk, když jen několik z vás se posune ve svém procesu probuzení se. Pokud si alespoň někteří z vás uvědomí, že obvinění ze sexuálního zneužívání nejsou pomlouvačnou kampaní proti svámímu Mahéšvaránandovi, ale s velmi vysokou pravděpodobností jsou to zkušenosti, kterými opravdu prošly mnohé žačky.

Chci   touto zprávou o své vlastní zkušenosti pomoct probudit ty, kteří stále věří, že by mistr stál nad jakoukoliv chamtivostí a chtíčem a nikdy by žádnou takovou věc neudělal.

V letech 1991 a 1993, kdy jsem byl členem skupiny v Hamburku jsem byla jednou z mistrových milenek. Bylo mi 22 let, když to začalo a já jsem jím velmi fascinována.
Velmi rychle jsem ho povýšila na pozici svého Boha, a on se velmi snadno nechal do této pozice povýšit. Chtěla jsem být dobrým žákem. Přála jsem si, abych mu mohla ukázat, jak skutečná a jak hluboká je moje oddanost. Jednoho dne se ve Vídni Svámídží se ptal na mojí  "oddanost":

Všechno to začalo otázkami: "Co mi dáš? Dáš mi opravdu vše? "

Spustí ve vás tyto otázky varovný zvonek? - Ano, můžete je také číst na webových stránkách o zneužívání od žen, které nyní svámidžího obviňují, že je zneužil.

V těch dnech jsem myslela, že to byla romantická otázka mistra k mému individuálnímu já.
Dnes jsem se musela dozvědět, díky prohlášení ostatních dívek, že to byl jen běžný
vzor nebo trik svámídžího, jak je přimět, aby uspokojily jeho sexuální touhy. A kdo by chtěl říci "ne"
v takové chvíli tak mocnému a jinak milujícímu mistrovi?

Ještě před krátkých časem jsem věděla jen o hrstce  takových žen ve Vídni a Hamburku, které byly tímto způsobem svámidžímu obzvláště blízké. Každé z mých speciálních setkání se svámídžím se stalo dobrovolně, s výjimkou zneužití moci mezi učitelem a žákem, které bych v té době popřela  kvůli nedostatečnému pochopení psychologie, která je za tím.

Velká část všech svámidžího žáků žije v extázi, že tím, že znají jeho, znají osobně boha. Žijí v neuvěřitelném absolutismu. Teď si představte, jak je možné se cítit, pokud dívce, která
byla také závislá na tomto absolutismu, je dovoleno, aby učinila takové zvláštní zkušenosti s Bohem?
Byl to  nevýslovný pocit , bylo to euforizující a  pozvedalo mě to, povznášelo mě to. Nikdy jsem
to ze své strany nevnímala jako zneužití. Byly to strhující události, byl to čas kdy jsem byla tak naivní, ale také čas, který bych si nechtěla nechat ujít. Každopádně, kdo má šanci zažít takové dobrodružství?

Není to fascinující, jak hluboce jsem měla vymytý mozek – jsme měly vymytý mozek?
 Skutečnost, že bylo více  "milenek", byla nepříjemným zážitkem až zpětně. Můj stav mne stále držel, abych zůstala  a byla jsem si jistá: "Mistr ví přesně, co dělá a jen já to prostě nechápu! " Znovu a znovu mě svámidží žádal, abych o tom mlčela, abych si udržela tuto zvláštní milost jako tajemství, jinak by byla tato guru kripá (požehnání mistra) ztracena. Dobrá, člověk může pochopit, že ...

Během let 1992-1993 mé pochybnosti rostly. Nemohla jsem strávit, že někdo, kdo předstírá, že je sanjásín, mnich, a že je seberealizovaný, by mohl hrát takové skryté hry. A konečně jsem odešla. Ponechala  jsem si ale přátelství s několika žáky. A těmto přátelům jsem řekla své příběhy o těchto tajných zkušenostech se  svámidžím v jedné ze slabých chvilek v roce 1995.  Jen o chvíli později jsem toho litovala, protože to způsobilo, že to ve mně vyvolalo velký strach.

Manipulace skrze svámídžího a jeho žáky byla ve mně ještě tak silná, že jsem si myslela, že toto odhalení nepřežiju. Myslela jsem si, že nyní přijdou jeho mocné siddhi (nadpřirozené síly) nebo  negativní karmy a zničí mě. Jako vrchol všeho bylo, že ti přátelé, kterým jsem to řekla, mě vůbec nepodpořili.  Pro některé z nich jsem byl na hranici duševní poruchy, někteří mi nejprve věřili, pak mi věřit přestali  a stáhli se ode. Všichni zůstali se svámídžím.

Po několika letech jsem začala znovu navštěvovat  jeho semináře. Mohla jsem velmi dobře oddělit jeho hodnotné přednášky od masové hysterie kolem něj, takže jsem se tím nenechala chytit.
A – mlčela jsem, protože by to nikdo nepochopil, a také proto, že jsem mu z hlouby svého srdce nepřála tuto hrstku (dobrovolných) žen.

Dávno  jsem našla svůj vnitřní klid, dívala se a  testovala mnoho různých stylů jógy a moderních filozofických konceptů. Přes to všechno jsem měla svámidžího stále ráda a neměla jsem  tušení, že rozsah jeho žití dvou různých životů je mnohem větší, než jsem si myslela.

Nevěděla  jsem nic o webových  stránkách popisujících zneužívání až do poloviny března 2011. Pak mi  zavolal jeden žák z Hamburku. (Žiju daleko od Hamburku a jen jednou za rok přijíždím na svámidžího  seminář). Byla jsem tak šťastná, že ho slyším po tak dlouhé době. Zeptal se mě, jestli vím o těchto hrozných událostech, které se teď dějí a já jsem si nejdřív myslela, že mluví o jaderné katastrofě v
Japonsko. Pak mi ale řekl o obviněních svámidžího ze zneužívání a zeptal se mě přímo: "V těch dnes jsi odešla od svámídžího. Proč? Měla jsi s ním také takové zkušenosti? "Cítila jsem se jako by mě svojí přímostí  napadl a nakonec mu řekla pravdu.

Dnes si většina mých přátel vzpomíná na ty rozhovory, které jsem vedli na toto téma v devadesátých letech. Možná je to tak proto, že jsem získala větší důvěryhodnost díky zprávám a prohlášením ostatních žen.

Jsem velmi ráda, že mají  odvahu a smělost, které jim pomohly se od něj oprávněně odvrátit, protože vím, že  je možné se cítit tak, jako by vám někdo podtrhl koberec pod nohama. Věnovali mu velkou část  svého života a on je neskutečně  zklamal. Zároveň jsem velmi ráda, že mohou myslet podstatně svobodněji a že může být  jejich jóga osvícenější.

Pro mě to je také zajímavé, jak Fellowship ve Vídni reaguje na tyto mezinárodní obvinění  ze zneužívání.

Co mohu vidět  je naprostý nedostatek vůle věci odhalit, a nedostatek otevřenosti opravdu se dozvědět o všem. Nikdo neklade otázky - všechny mlčí. Já to nevnímám jako ticho chladné necitlivosti. Pro mě to ticho přichází  z hlouby nejistoty, zda je povoleno mít takové myšlenky o mistrovi. Bohužel takové chování přitahuje chlad nebo necitlivost.

Všechny tyto události mi umožnily naučit se během posledních dnů mnoho o manipulaci, skupinové amnézii a nižším charakteru lidí . A hodně o strachu a úzkosti! Stále více si uvědomuju, jak opravdu nebezpečný může být  osobní kult.

A v tomto případě jsou žáci dokonce nebezpečnější, než mistr sám. Svámídží v podstatě nemusí nic dělat.  Vštípené otroctví žáků pracuje pro něj. Největší práce je udělána naočkováním strachu z porušení guruvákjam  (guruovo slovo je zákon) a strachu ze špatných karem.
 
Vlídně vás prosím, abyste zahrnuli můj příběh do vašeho procesu posuzování obvinění proti svámidžímu. Možná, že vám pomůže vidět jasněji.

S láskou - a s nadějí, že každý z nás (včetně svámidžího) se znovu a znovu rozhodne pro pravé světlo, lásku a mír uvnitř  sebe a že tento mír může být silnější než všechny (bohužel nutné) nepokoje ve vnějším světě,

Vaše

Mira (Meera) – 19.dubna  2011