pondělí 31. října 2011

Se svámím ve sprše

"Muchlání ve sprše"


Admin:
Dostali jsme zajímavou mailovou diskusi mezi dříve oddanou studentkou JDŽ a jedním z JDŽ svámích. Dostali jsme ji od té bývalé studentky.
Je to diskuse o celibátu. Jsem zvědav, kolik JDŽ svámích to bere takhle. (...)
Pozn: Jde o fyzickou intimitu, nikoliv sex. Ten svámí mluvil o zapletení těl...

Dříve oddaná studentka JDŽ, 8. 6. 2010: Nejsem si jistá, že svámiové se mají muchlat. Někomu by to mohlo ublížit.
  
Svámí G., 9. 6. 2010: Technicky vzato máš pravdu, že svámiové by se neměli muchlat. Přesně tak. Avšak koneckonců jsme také jenom lidé. Život se nestará, jsi-li svámí nebo ne. Sebere tě to jako Shinkansen, tak rychle, že nemáš šanci. Myslím, že jsem dobrý v sebekontrole a v životních věcech, ale to si jenom myslím. Příliš mnoho myšlení, ne dost bytí v přítomném okamžiku ...
Být s tebou ve sprše, to bylo to, o čem se mi zdálo jednu noc mnoho týdnů předtím, než se to stalo. Stalo se to trochu jinak, ale nějak jsme se dostali k sobě pod teplou tekoucí vodou. Bylo to jako nečekaný dar v nečekanou dobu a pak jsem si uvědomil svůj seznam věcí, které mám a nemám dělat jako svámí ... Ne, nemám to dělat. Ale počkej ještě!
Být svámím je skutečně jednat podle požadavku přítomného okamžiku. Denní snění o něčem, založené na očekávání a připoutanosti, tomu je třeba se vyhýbat. Zní to, jako bych něco zvoral. Takže co teď? Smějí se svámiové muchlat? :))))

Dříve oddaná studentka JDŽ:, 9. 6. 2010: Samozřejmě Život se nestará, jestli jsi svámí, ale já ano. Právě v ten moment, a v každém momentě jsi pořád svámí. To je tvůj závazek, nebo ne? Já přesně nevím, co to zahrnuje, ale ty říkáš, že technicky vzato by se svámiové neměli muchlat. Zřejmě je pro to nějaký důvod ve váš prospěch.
Nebo říkáš, že je všechno v pořádku, pokud je tu odpoutanost? Nejsem si tak jistá.

Svámí G., 10. 6. 2010: Nezaplést se (nejen fyzicky, ale fakticky hlavně emocionálně) je kvůli ochraně těch, kteří se připoutají ke smyslovým objektům, zabřednou a začnou se motat v kruzích se svými tužbami, a když nemohou dostat toužený objekt, rozhněvají se. Od hněvu klam pokračuje ke zmatenosti a zničení rozumu. Vidíš, jak připoutanost vytváří utrpení a bolest pro všechny účastné.
Protijedem je OPRAVDU vědět, že život je stálá změna. Nic nezůstává na místě .... Vím, že je to těžké, velmi těžké pro nás lidi, protože jsme zřídkakdy v přítomném okamžiku, vlastně v něm nejsme vědomě, ani když máme sex. Nikdy nezakusíme nic v plném potenciálu s plnou krásou ... a proto nejsme nikdy uspokojeni a pohybujeme se v kruhu. Zřejmě kdybychom uměli zůstat v přítomném okamžiku, nikdy bychom po ničem tak netoužili a byli bychom vždy spokojeni a šťastni s tím, co právě máme.
Předtím jsem zmínil sex. Souhlasíš s tím? Jinak bychom ho nechtěli znovu a znovu, že? Myslím, že bychom po něm netoužili, jen bychom ho měli, když to přijde neplánovaně, jako ta chvíle s tebou ve sprše. Nebo jsi to plánovala předem? Hmm.... Já bych byl mohl, na základě toho snu, ale neudělal jsem to. Divné, co to bylo za sen (vidím, že mluvím jako Yoda, můj velký mistr :))). Samozřejmě, nedokončený sen by byl mohl dát důvod k plánu ho dokončit. Příště buď pozornější!

Myslím, že to vyjasňuje věci. Pro tohoto svámího z JDŽ celibát znamená „nepřipoutat se emocionálně“. Aby chránil sám sebe. Takto pojatého celibátu může zajisté dosáhnout každý průměrný –náctiletý hoch?
Když jsem později četl o sexuálním zneužívání Svámího, bylo mi z toho špatně a bylo mi to líto. Ty ženy jsou statečné, že promluvily, a přeji jim hodně štěstí.
http://www.sexabuseyidl.net/discussion/comment/3470#Comment_3470

pátek 28. října 2011

Novinky z australského turné

Australia Calling, 24. 10. 2011

Stručný přehled australského "turné" SM

V Perthu byl už před dávnou dobou, a na jeho programu tam bylo asi šest lidí. Pak jsem slyšel, že byl také v Adelaide, ale možná to není pravda.

V Sydney se SM setkal s pár lidmi a někteří mu řekli svůj názor a proč nezůstanou.

Na satsangu byl jeden chlápek požádán během několika minut třemi lidmi, aby se stal "členem" GTR (?), to se mu zdálo trochu divné, protože ti samí lidé s ním dosud neměli nic moc co do činění - poptal se a získal trochu jasnější představu. Na programu bylo asi 25 lidí. Nikdo z přítomných nebyl ochoten zpívat bhadžany, "zapomněli si" přinést zpěvníky. V neděli večer na satsangu se nějaká žena zeptala SM na obvinění ze sexuálního zneužívání, byla umlčena, zablokována a bylo jí doporučeno odejít - odpověď nikde. To je ale překvapení, že nechtěl odpovědět na žádné přímé otázky od veřejnosti - to by bylo jako připustit "Něco je tady špatně" a to se nesmíme dozvědět.

Od Sidney po Brisbane - programy byly velmi poklidné, ale SM byl ve společnosti oné krásné "princezny, se kterou se na čtyři hodiny ztratil v poušti", takže byl možná i tak spokojen.

Slunečné pobřeží - tam zase pršelo, jako obvykle, bylo tam asi 18 lidí a bhadžany byly tak hrozně falešné, že kdokoli se pokusil hrát na kytaru, znechuceně to vzdal.

Melbourne - no, vedoucí centra tam mají velmi obtížné časy, bojují se Srirou, který/a jim zakazuje stát se finančně nezávislými na GTR, a stres z přijetí SM nebyl snadný. Dva programy za stejnou cenu jako normální hodina jógy, takže tam byla aspoň malá skupinka lidí.

SM nadále vypráví spousty historek, ale jeho "charisma" den za dnem upadá.

Finanční tlak z přijetí SM a to, že na programu bylo stěží pár lidí, nijak neusnadnilo finanční situaci.

A teď? Kam pojede příště? Kdo budou ti šťastní?Mnozí z těch, kteří zůstali, jsou ovládáni strachem

Nový podnět z anglického fóra. 
Veritas:

Strach je nejmocnější nástroj, jak udržet lidi pod kontrolou. Mnozí z těch, co zůstali, jsou ovládáni strachem. Strach má mnoho tváří.
Může být skrytý - a lidé jednají pod jeho vlivem, aniž si uvědomují, že hnací silou jejich konání je strach. Nejběžnější druhy strachu jsou:

 • Strach ze samotného SM, kvůli jeho údajným "siddhi" (Ale: pokud má takové siddhi, proč existuje toto fórum?)
 • Strach "vyskočit z lodi" a být sežrán "žraloky a krokodýly" (Maya) (Ale: To je pouhý mýtus vestavěný do vaší hlavy, abyste měli strach a stále fungovali. Nikdy nezpochybňujte, nikdy neodcházejte. Buďte dokonalí otroci)
 • Strach z toho, že zjistím, že jsem se stal obětí podvodu (devastující pro sebeúctu) (Ale: Na dělání chyb není nic špatného. Chyby jsou vlastně příležitosti k učení a k pokroku. Zklameme pouze tehdy, neučíme-li se z chyb.)
 • Strach ze ztráty komunity a náhradní rodiny a/nebo přátel. (Ale: Jakou cenu má "přítel", pokud jediným základem a podminkou existence přátelství je, že sdílíte stejnou filosofii? Spojte se znovu s těmi, o kterých vám řekli, že si jich nemáte všímat (kušang). To byla také léčka na vás, aby vás odcizila od vašeho prostředí, abyste se stali více závislými a pokud byste odešli, abyste museli čelit velké ztrátě.)
 • Strach z rozpadu vlastního modelu reality. (Ale: Pokud se realita ukáže být iluzí, je třeba ji nechat zkolabovat. Něco starého musí zemřít, aby něco nového mohlo vzniknout.)
 • Strach ze ztráty pozice někoho vyvoleného, "zvláštního". (To staví na naší individualitě, ale funguje to přesně v opačném smyslu. Vyjádřete svou individualitu tím, že budete sami sebou, a nedovolte nikomu, aby měl moc nad vaším životem. Učiňte své vlastní volby a přijměte za ně zodpovědnost.)
 • Strach, že už se nebudou opakovat různé stavy požehnání, zažité během cvičení. (Ale: tyto stavy nejsou spojeny se systémem, i když vám systém možná pomohl je zažít. Chcete-li pokračovat v praktikování, udělejte to. Když chcete zkusit jiné cesty, udělejte to. Jestli chcete používat systém, proč si nezvolíte ten původní, ten, který byl předlohou, z níž SM kopíroval?) http://www.yoga-anandaverlag.de/yoga-books 

pondělí 24. října 2011

Znáte někoho, kdo dosáhl v JDŽ duchovního pokroku?


Trefné příspěvky na téma duchovního pokroku v JDŽ:

Každá sekta prochází podobným procesem, co se z ní ovšem stane závisí na prostředí ve kterém se sekta vyvíjí. Křesťané vděčí za svůj úspěch především tehdejší poptávce po vykupiteli a tvrdé práci sv. Pavla. U jdž jde o kult osobnosti Mahešwaranandy. Vše je závislé na jeho často svévolných výkladech skutečnosti. Podobně jako jeho západní guru-předchůdci, od kterých intenzivně kopíruje, i on staví na vágních představách o ráji v minulosti, na védské kultuře (spíše na jejím romantickém nehistorickém výkladu na způsob vyprávění Maxipsa Fíka) a na systematizaci věcí, které ze své podstaty nejdou systematizovat-systematizaci duchovního rozvoje individua. (The system, jak je na logu jdž)
Výsledkem je úspěch v oblastech, kde nelze moc zkazit, zmanipulovaní příznivci pracují jak o život a počet cvičenců z veřejnosti narůstá-příjmy také.
Problém je v oblasti, která měla být původně jeho hlavním polem působnosti-duchovní rozvoj žáků. Zde Mahešwarananda neuspěl. Pokrok žáků se nedostavuje-je tedy zaměňován alespoň za obyčejný vývoj jedince v rámci jeho života. Ten je u aktivních žáků proložen řadou izolovaných emocionálních zážitků prchavé hodnoty. Pohled mistra, anušthány, satsangy-nic trvalého, jen chvilkové vytržení z šedi života.
V jdž se tak zesiluje představa o odměnách, které přijdou po smrti (neboť ty za živa se nedostavují, nebo jde jen o emocionální vydráždění, které po chvilce odezní)
Vůdce sekty ztrácí svůj bezpečný přístav absolutně oddaných, kteří všemu bez otázek přikývnou jako vrcholné guruově pravdě. Tím může přijít fáze negativizace. Guru je otrávený zkaženým světem, který odmítá přijmout jeho pomoc (spočívající v tom, být zcela guruovi podrobený-jak tvrdí guru) a hrozí vyostření rozdílu mezi světem věrných (lidí bez otázek) a světem okolo, ze kterého mají být oddaní zachráněni. Černými ovcemi a největším nepřítelem jsou pak hlavně ti, kteří sektu opustili. Ti jsou očerňováni, verbálně napadáni na setkáních, kam se odváží přijít a vyváděni pryč-viz situace v Austrálii. Tím roste vzájemná nevraživost, což dále eskaluje víru věrných, kteří pak věří už zcela bez otázek a totálně čemukoliv, co guru poví-neboť oni jsou ti vyvolení, kteří zůstanou navzdory všemu. To skutečně nevypadá na světlé zítřky. Neexistující opravdový dialog s vnějším světem, očerňování těch, co znají situaci uvnitř a sektu na základě této znalosti kritizují, absence schopnosti kritického myšlení zůstavších členů, jejich naprostá důvěra čemukoliv, co guru přikáže bez ohledu na racionální uvažování-neboť guru má vždy pravdu a nelze jej posuzovat na základě běžného lidského rozumu-to vše je varovným prstem do budoucna. Zde se musí i kovaný pozitivista jen modlit, ať se nestane průšvih.
Anonymní řekl(a)...
Velmi trefně shrnuto. Chtěl bych se ale ještě vrátit k duchovnímu rozvoji žáků. Ten považuji za hlavní kritérium, jestli "systém" funguje a má vůbec smysl se mu věnovat. Píšete o
"Emocionálním vydráždění, které po chvilce odezní..." a moje osobní zkušenost je podobná.
Samozřejmě fakt, že "vydráždění" po chvilce odezní, je připisován neschopnosti žáka. Je to skutečně možné. To mě ale vede k otázce, zda existuje aspoň jeden schopný žák. Aspoň jeden, který dosáhl něčeho skutečně pozoruhodného, co lze nazvat duchovním pokrokem. Lidé, se kterými se setkávám, na mě působí i v dlouhém čase naprosto stejně (odhlédnu-li od vlivu normálních životních zkušeností, pochopitelně), není na nich patrná žádná změna v "duchovním" smyslu. Řadu lidí jsem slyšel mluvit o zážitcích, ale prakticky nikoho o dosažení něčeho trvalého nebo aspoň déletrvajícího. Nemám teď na mysli lásku a štěstí, které prožívá bhakta. Tyto pocity nechci snižovat, ale jsou kvalitativně srovnatelné s běžnou zamilovaností a jsou tedy naprosto lidské (bez ohledu na jejich intenzitu nebo hloubku). Jde mi o "rozvoj", který lze zodpovědně nazvat "duchovním", který skutečně člověka mění k lepšímu a přináší mu hodnoty, které v běžném životě nemůže dosáhnout.
Existuje někdo takový, kdo dosáhl nějakého "duchovního rozvoje" a byl ochoten o tom něco napsat? Férově, bez příkras? Najde se aspoň jeden takový z tisíců českých a slovenských žáků? Myslím, že tyto otázky jsou ve světle událostí posledních měsíců zcela na místě.
Anonymní řekl(a)...
Problémem je sama víra v linearitu duchovního rozvoje-že se něco nevratně zlepšuje. Pokud se na věc podíváme ekonomickou optikou, pak je jdž totální selhání-tolik investované energie a úspěch-minimální pokud nějaký. Pokud za úspěch nepokládáme naivní opakování všeho, co mistr poví, i kdyby to byla totální fantazie-jako jsou jeho historické exkurzy. Duchovní rozvoj je spíše cyklický-zvraty, vzestupy a pády. V jdž jde ovšem o naprostou vulgarizaci duchovního rozvoje-za ten je považováno totální kopírování mistra, čím větší papoušek je žák-tím lépe. Čím více sebou hází před oltářem-tím lépe. Čím více maká pro jogu-tím lépe, toť vše. Pak přijde odměna, jak říká guru, guruseva, gurukripa-mokša (makej pro mě, budu tě mít rád a tak tě osvobodím)

Rozpad jógového impéria v přímém přenosu


Pod články je spousta výborných komentářů, tak vypíchneme aspoň jeden z nich.

"Pokud se podíváme na nejnovější zprávy z Austrálie a NZ (kde jogu opustil Hariharanand) tak lze sledovat rozpad impéria v přímém přenosu. Lidé, kteří se tam ptají otevřeně na satsanzích na problémy jsou bodyguardy vyváděni pryč, swami ztrácí své kouzlo (založené jen na neomezeném obdivu-když není obdiv, je z něj jen obyčejný chlápek). Je zajímavé sledovat, jak společnosti otevřené (Australie a NZ)reagují rychle na odstranění jeho "mimikry" a opouštějí organizaci-zatímco zde v postkomunistickém skleníku stačí jeho věrným opakovat bláboly o spiknutí (jsme tu na to tak nastavení od ksč). Nic se nás nedotýká, asi jako se komunistických papalášů nedotýkal rozpad východního bloku-vždy to bylo prý jen pár diverzantů a plno pomluv-a mezitím se to celé zhroutilo. Kurzy běží jako dřív, swami má nějaké povinnosti v Indii a jen pár štváčů vytváří mediální bublinu. Krásný příklad, jak lidé pod vlivem propagandy (satsangy, čtení povolené a doporučené literatury, meditování na mistry, motlitby k nim a pod)nejsou schopni vidět, že se to pomalu hroutí. V otevřených společnostech navyklých svobodně myslet to jde rychle a u nás, však víme.........."

Ví někdo něco o podaných trestních oznámeních?

Z komentářů:
"V České republice bylo zneužívání nahlášeno policii v červenci - ta ale nemůže otevřít případ, protože se v ČR nejedná o trestný čin.
Ve Slovinsku bylo podáno trestní oznámení - učinily ho dvě Slovinky a jedna Němka. Telefon na policii, která to vyšetřovala je: 00386516131345. Otázka je, co budou ochotní sdělit. Podle jedné ze zneužitých žen, která trestní oznámení podala, a se kterou jsem mluvila tento týden, že případ již předán státnímu zastupci. Otázkou je, co bude moci stát ve věci udělat, protože i ve Slovinsku dle mých informací jsou všechny nahlášené případy již promlčené."

pátek 21. října 2011

JDŽ je na pomezí tvrdého a měkkého kultu


Komentář:

"Ještě by se daly rozdělit kulty na měkké a tvrdé. JDŽ patří někam mezi. Kultem osobnosti je to spíš tvrdá sekta-žádná diskuze o podstatných záležitostech, fanatické uctívání charizmatického vůdce, vytváření rozdílu mezi čistým světem uvnitř sekty a zkaženého oceánu světa, před kterým je třeba se chránit satsangy (indoktrinací a posilováním postojů plus neformálních vazeb uvnitř sekty).Zatím nedochází k tlaku na odevzdávání majetku a k izolaci členů-to se děje spíš dobrovolnou cestou a jenom u fanatičtějších uctívatelů osobnosti vůdce JDŽ. Dá se říci, že se jedná o sektu na pomezí. Lze se jen modlit, aby se vůdce nezbláznil a nezavedl své bezbranné ovečky do problémů. Absence schopnosti kritického myšlení v JDŽ a totální podřízení se vůdci a jeho vůli nesvědčí o světlých zítřcích.Je třeba se mít na pozoru. Jedinci se zbytky kritického myšlení JDŽ opouštějí v těchto měsících-zůstává jádro absolutně podřízených, co vložili vlastní vůli k řízení svých životů do rukou vůdce, který už je za zenitem svých schopností a je na sestupné cestě. Uvidíme, kam to povede."
20. října 2011 22:36

čtvrtek 20. října 2011

Základní znaky a praktiky sekt, jejich nebezpečí

http://www.prevence-praha.cz/sekty


Základní znaky a praktiky sekt při práci s lidmi:

 • Absolutizace moci vůdce sekty.
 • Cílevědomá regulace informací pro členy sekty.
 • Respekt k autoritám není přijímán jako omezení vlastní vůle, ale většinou jako úleva. Většina lidí, která utíká k sektám, chce, aby za ně někdo rozhodoval. Rozhodování autority je proto bráno jako odnětí břemene rozhodování a odpovědnosti za své činy.
 • Poslušnost je zcela dobrovolná, není přímo vynucována. Do této poslušnosti jsou členové sekty postupně vmanipulováni. Tím je zajištěna naprostá ovladatelnost členů, včetně jejich intimního života. Toto ovládání je paradoxně důvodem, proč se lidé k sektám připojují. Nemusejí se totiž v sektě o ničem rozhodovat a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Sekta pomáhá členům k úniku od reality. Zbavuje nutnosti přemýšlet, zbavuje úzkosti ze svobody a odpovědnosti.
 • Vysoká úroveň excitace (vybuzení, stimulace). Nadšení z práce v sektě se časem může vytratit. Proto je nahrazováno tvrdou disciplínou a morálkou. Disciplína a morálka jsou časem nahrazovány i vmanipulovaným strachem z exkomunikace do světa "nepřátel, zla, bezpráví apod.". Každé zaváhání o účelnosti setrvávat v sektě je prezentováno jako vážné provinění proti vůdci. Tento strach z viny je stále obnovován a permanentně udržován.
 • Sekty cílevědomě budují ve svých členech představu nebezpečného nepřítele. Může jím být kdokoliv a cokoliv, co sektu neustále pronásleduje a z čeho je potřebné mít strach. V sektě je kreslen černobílý obraz, v něm vše dobré je v sektě, vše špatné se nachází mimo sektu.
 • Členům sekty je vštěpována její výlučnost v řešení problémů. Sekta je tak nadřazena všemu.
 • Není legitimního důvodu opustit sektu. Každému členovi sekty je vmanipulováno do mysli přesvědčení, že kdyby odešel, postihl by ho strašný trest.

Nebezpečí sekt:

 • Společenská izolace členů sekt - okolí člověka, který je členem sekty, velmi často nelibě nese odcizení, rozvolnění vztahů a komunikační "zeď", která mezi ním a jeho nejbližšími vyrostla. Běžný je chlad v rodině a ztráta přátel. Členství v sektě často znamená také opuštění školy či zaměstnání a rezignaci na další odborný růst. Na druhé straně je třeba uvážit, že nezanedbatelné množství lidí právě o takovou izolaci stojí. Důvodem může být jak špatné rodinné prostředí, jemuž pak člen sekty touží utéci, či naopak příliš milující a omezující prostředí, od něhož se touží osvobodit, a tak se emancipovat.
 • Především z hlediska izolace jsou sekty považovány za nebezpečné pro děti, které v jejich prostředí vyrůstají. Mohou být vystaveny důsledkům nábožensky motivovaného experimentování rodičů. Jiným nebezpečím při komunitním způsobu života rodičů může být pro dítě narušený model rodiny, neboť rodinnému životu komunita často příliš nepřeje.
 • Sekta se zmocňuje majetku členů nebo jeho podstatné části a zneužívá jejich práce.
 • Ohrožení zdraví a života - týká se například Svědků Jehovových, kteří zakazují transfuzi krve. Dodržování tohoto zákazu je velmi tvrdě vyžadováno nejen pro svědky, ale i pro jejich děti. Několik případů úmrtí či zanedbání léčby z tohoto důvodu bylo zaznamenáno již i v České republice.
 • Kriminalita - v souvislosti s nejvážnějšími kriminálními činy je třeba jmenovat satanisty. Jejich nepříliš velká část je schopna i krvavých obětí. I u nás se našly doklady o mučení a zabití zvířat, které měly pravděpodobně rituální motiv.
 • Odchod ze sekty - je považován za jeden z nejvíce traumatizujících zážitků a někdy se neobejde bez psychiatrické pomoci.
středa 19. října 2011

Článek o zneužívání na českém alternativním blogu

Převzato z:
http://orgo-net.blogspot.com/2011/10/guru-mahesvarananda-sexualne-zneuziva.html


Skandál v systému Jóga v denním životě

Možná ve vašem městě máte také kurzy jógy vedené organizací Jóga v denním životě (viz oficiální stránky). Možná je i navštěvujete, platíte přiměřené vstupné, cvičíte a o víc se nestaráte. Ale pokud se necháte zlákat „jógovou teorií“ Jógy v denním životě, kterou někteří cvičitelé přimíchávají ke cvičení, pak pozor. Mohli byste spadnout do tenat sekty se vším všudy.

Každá sekta má svého gurua, a systém Jóga v denním životě se pyšní dokonce žijícím Mistrem! Je jím Ind s mnoha náboženským tituly, zkráceně Mahéšvaránanda, nebo důvěrně Svámidží,  který již přes 30 let žije ve Vídni a pořádá jógové semináře po celém světě.

Hinduistický mnich, který rozšířil svůj systém nejen po Evropě (zejména Česko, Slovensko, Rakousko, Německo, Maďarsko, ex-Jugoslávie), ale i v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě, se od letošního jara zdržuje raději ve své rodné Indii. Vyšlo totiž najevo, že tento mnich, který káže celibát, sexuálně zneužívá své žákyně. K dispozici je zatím šest svědectví od šesti žen a dívek, a v Rakousku a Slovinsku na něj bylo podáno nebo se chystá trestní oznámení.

Členové jeho sekty se rozdělili se na dva tábory. Většina dělá, že se nic nestalo, a zuřivě brání svého mistra, ale nemalá část členů prozřela, z organizace vystoupila a nyní si prožívá svůj šok a zklamání.

To zklamání těžko pochopí ten, kdo nikdy nebyl v podobné „organizaci“. Jak se tam dostanete? Třeba takto:

Ve svém kurzu jógy uslyšíte od cvičitele chválu na Mistra, jste na něj zvědaví a zajedete se podívat na víkendový či letní seminář do hlavního ášramu - moravských Střílek. A odtud buď zhnuseně odjedete, protože nesnesete to neustálé fanatické klanění a uctívání a ceremoniály, anebo se chytíte. Mistr vám totiž slibuje, že když budete  dodržovat jeho pravidla, dá vám osvícení. Budou vyřešeny všechny vaše problémy, budete vševědoucí, budete prožívat věčné štěstí a lásku. A tak vás pohltí sekta, ani nevíte jak.

Stanete se vegetariánem, fanaticky nenávidíte ty, co jedí maso, přijmete od Mistra osobní mantru a denně i několik hodin sedíte a přeříkáváte si ji, denně cvičíte i několik hodin ásany, chodíte na satsangy - schůze s ostatními žáky, posloucháte videopřednášky Mistra, zpíváte bhadžany - hindské písně, kterým nerozumíte, uděláte si doma oltář a uctíváte fotky Mistrů, otravujete všechny kolem, aby cvičili, vaříte indická jídla a nosíte indický oděv, přijmete od Mistra jógové jméno a necháte si tak říkat, nebo si dokonce necháte přepsat občanku. Usilujete o to, abyste se stali cvičiteli, v naději, že tím budete Mistru blíže. To vše vám zabere spoustu času, nemáte čas na rodinu, rozhádáte se s těmi, kteří nechápou váš zájem, takže možná se i rozvedete, ale nevadí, je velká naděje, že si najdete nového podobně postiženého partnera na jógovém semináři.

Všechny své víkendy a dovolené trávíte na seminářích ve Střílkách, na což padne velká část vašeho výdělku.  Pobyt ve Střílkách stojí totiž tolik co dovolená u moře, přitom tam spíte ve vlastním stanu nebo v tělocvičně se 300 dalšími nocležníky.  Ve svém vlastním zájmu radostně dodržujete Mistrem přikázané půsty a omezení, nepochybujete o jeho pravdách, klaníte se mu a padáte mu k nohám, jste mu stále v patách, v naději, že si vás všimne, pohlédne na vás, budete mu moci posloužit. Nejoddanější žáci za své peníze následují Mistra na všech jeho cestách a navštěvují s ním Indii, kde si Mistr staví v radžastánské poušti megalomanský ášram.

To vše a mnoho dalšího činíte v bláhové naději, že si konečně jednou zasloužíte ono osvícení. (Ovšem, zatím není známo, že by se nějaký tak zasloužilý žák vyskytl.) A Mistr to vše nedělá nezištně, jeho oddaní žáci mu posílají zisky za kurzy, poplatky za licence, osobní dary, dobrovolné příspěvky, aby Mistr mohl budovat své impérium.

Členové sekty svému Mistrovi slepě důvěřují. Mnozí zůstávají jeho žáky i po desítky let, někteří  prohlédnou a odejdou. Nedávné zjištění, že zneužívá svého postavení k sexuálnímu zneužívání, je takovým šokem, že mnozí před tímto raději zavírají oči, aby si nenarušili svůj zvláštní svět.

Mnoho známých guruů též nechvalně proslulo svými sexuálními sklony. Například Mahariši, který se stal slavným prostřednictvím Beatles. Ti prožili podobné zklamání, když zjistili, že celibát sice káže, ale nedodržuje, a ihned od něj odešli. Nebo Sai Baba, který sexuálně zneužíval kdekoho, zejména chlapce – žáky své školy.

Zprávy o aroganci a o sexuálních sklonech Mahéšvaránady, gurua Jógy v denním životě, se rozšířily, jak jinak, díky Internetu, a byly již publikovány i v rakouském a slovinském mainstreamovém tisku. Chcete-li vědět více o této aféře, navštivte tento český web.

pátek 14. října 2011

Video ze Slovinska: Sexuální hry gurua

Video ze slovinské televize - část o JDŽ - na youtube. Anglické titulky.

Systém JDŽ slouží jeho zakladateli, ne lidem

http://www.sexabuseyidl.net/discussion/comment/6173#Comment_6173

Překlad komentáře:


Něco zajímavého na ukázku, jak funguje Swampi a jeho strategie zametání pod koberec.
(Pozn. překl.: swamp - bažina (:-))

V polovině devadesátých let se stala ve Vépu tragická nehoda. Jeden chlapík, Swampiho žák, bohužel ne v nejlepším duševním zdraví, se procházel po železničních kolejích blízko vesnice, kde byl seminář. Stalo se, že přijel vlak a on byl zabit. Je zajímavé, že účastníci semináře o této události nebyli informováni a informace byly před nimi skryty.

To ukazuje, jak Swampi funguje. Bojí se, že informace o tom, že účastník semináře byl během něho zabit, by mohla poškodit obraz čistoty jeho systému, který se snaží prodávat.

V normálním sociálním prostředí, když se stane něco takového, je důležité, aby o tom byli zpraveni přátelé, aby měli možnost přát mu šťastnou cestu, modlit se za jeho duši.

Ve Swampiho systému JSŽ člověk není důležitý, jediná věc, na které záleží, je systém a jeho zachování za každou cenu. To je jasný ukazatel toho, že to není systém, který má sloužit lidem, ale pouze jeho zakladateli Swampimu.

čtvrtek 13. října 2011

Trestní oznámení na swAmiho ve Slovinsku

Z komentářů: 
"Na této stránce můžete najít televizní spot o swamiho sexuálních aktivitách ve slovinské televizi - začíná na čase 34:15 (hovoří v něm jedna žena anglicky, jedna slovinsky)
http://tvslo.si/predvajaj/tednik/ava2.118095368/


Video na youtube:
Na níže uvedené stránce najdete článek s podtitulem:
Vyšetřovatelé z Kopru v těchto dnech předloží příslušnému státnímu zástupci trestní oznámení na Swamiho, zakladatele Jóga v denním životě, který je podezřelý ze zneužívání, které nahlásila žena z Primorkého regionu.

http://www.siol.net/novice/crna_kronika/2011/10/kriminalisti_zaradi_suma_spolne_zlorabe_ovadili_swamija.aspx

Vím, že slovinština může být trošku bariérou, ale pro ty, kdo mají opravdu zájem, snad bude ku pomoci aspoň google translator.

pondělí 3. října 2011

Jak se swAmi ztratil v australské poušti

SwAmi je právě v Austrálii, kde prý tajně obvolává věrné členy i některé vyloučené, aby přišli na satsang.

Ex-bhaktové se mimo jiné baví vtipy na téma, jak se swAmi v dubnu 2011 na 4 hodiny "ztratil" v poušti, sám v autě se svou věrnou žákyní ... (prý je tam jenom jedna cesta v celé poušti...)sobota 1. října 2011

Náboženská tolerance swAmihoZ historek „Se swAmim v autě“.
Myslím, že to bylo v Georgii. Byli jsme se swAmim v autě, a zastavili jsme u nějakého místního obchodu. Před námi parkovala dodávka, ze které vylezl otec, matka a jejich šest dětí. SwAmi se na ně díval svým „intenzívním“ pohledem. Já jsem jim nevěnoval moc pozornosti – nic zvláštního, rodina s dětmi jede nakupovat. Řekl: „Podívej se na ně, kolik dětí ti muslimové mají! To je jejich strategie, jak převládnout ve všech zemích. Nejen v Indii, Americe, Evropě, všude“. Díval jsem se na tu normální poklidnou americkou muslimskou rodinu a myslel jsem si: „Cože? Co má za problém? Ti lidi tu prostě žijí svůj život. Je v tom něco jiného, co on ví, nebo jenom má v sobě nenávist?“ V té době jsem ponechal odpověď na tuto otázku otevřenou. O rok či více později jsem si už byl schopen připustit, že šlo o to druhé.