čtvrtek 26. ledna 2012

Studenti PF nejsou poslušní JDŽ jogíni

Média (nejen regionální) si v posledních dnech zgustla na odvolání vedoucí katedry výchovy ke zdraví na PF v Českých Budějovicích ...
Viz např. zde:
http://budejovice.idnes.cz/odvolanou-vedouci-katedry-jihoceske-univerzity-haji-petice-bez-podpisu-1ol-/budejovice-zpravy.aspx?c=A120126_103552_budejovice-zpravy_pp

Média nevědí, a ani by jim to nic neříkalo, že zmíněná vedoucí katedry, věrná žákyně našeho svámího, si šikovně postavila svou kariéru na JDŽ. Pochybné publikace o józe ve školství založené především na citacích svého Mistra ji dovedly až k docentuře (možná i profesuře, nevím) a založila pseudokatedru Výchovy ke zdraví, na sice profesionálně vratkých základech, ale zejména na víře, že pod ochranou Mistra může dělat cokoliv ...

A jak dobře pochopila svého Mistra: Nedáš (sex, peníze, ...), nedostaneš osvícení. Nekoupíš tričko, nedostaneš zápočet ...

Dlouho jí to pozoruhodně vycházelo. Ale asi nebylo možné věčně jednat se studenty jako s oddanými jogíny. Ta trička byla jen poslední kapka (jogíni by se na žádost Mistra v kupování triček předháněli), která protrhla hráz ...


pátek 13. ledna 2012

Kvantový aktivista

A co takhle zkusit jinou cestu ke klidu a osvícení než jógovou? Jógová filozofie je v současnosti už nesrozumitelná a zastaralá, obrací se příliš k mysli a málo či vůbec k srdci, je příliš komplikovaná - duchovnost je přitom prostá a jednoduchá ...

V současném světě může promluvit k lidem spíše tzv. světská spiritualita (to řekl dalajláma!). Její mistři se za mistry nepokládají, nenosí nápadný oděv, nečekají uctívání, nesnaží se nikoho ovládat a ponižovat, ale jejich ústy hovoří nejvyšší Zdroj ... Existují všude, i v Indii ... viz film Kvantový aktivista. (Úžasný zážitek, který přeju i ostatním (:-)))
-sid-

úterý 10. ledna 2012

Spravedlnost?


Příspěvek od čtenáře:
    
O spravedlnosti?

    Když tak pročítám  příspěvky, uvědomuji si jednu zásadní věc. Setkávám se tu stále s názorem, že učitel – guru by se měl chovat tak a tak a měl by být takový a takový. Je to pěkná hloupost. On má svobodnou vůli a může se chovat tak, jak uzná sám za vhodné. Za své jednání si sice ponese důsledky, ale to nic nemění na tom, že má svobodnou vůli. Stejně ale tak mají svobodnou vůli všichni jeho žáci a nikdo jim nemá právo předepisovat, jak se mají chovat k učiteli. Cítím tu zásadní nerovnováhu. Jak to, že se lidé vzdali tak snadno své svobodné vůle? Proč? Protože si mysleli, že učitel udělá nějakou práci za ně svou milostí? Milost má v našem životě své místo, ale takhle milost nefunguje. Milost je dar, který nepatří nikomu, tím méně nějakému mistrovi či organizaci. Milost je něco, čím můžeme žít a můžeme tím posvětit svůj život, ale nežádá po nás, abychom se vzdali své svobodné vůle, svého sebevědomí. Život  v milosti znamená uvědomit si, že jsem se svou svobodnou vůlí a se svým sebevědomím jen malé zrníčko prachu v tomto nekonečném vesmíru a že nám přísluší v tomto světě jen misto tohoto zrníčka prachu. Vše ostatní nemohu ovlivnit. To zrníčko prachu má ohromnou moc, když jeho myšlenky, slova a činy jsou v souladu a jsou pravdivá.

   Z pohledu, že by se měl učitel nějak chovat taky pramení názor, že je třeba se dovolat spravedlnosti. Jaké spravedlnosti a kde? Dle mého názoru spravedlnost je v rukou božích a lidé a všechny instituce, které lidé vytvořili, nemohou být spravedlivé. I když nemohou být spravedlivé, tak mohou vnést do našeho světa řád a pořádek. Dovolávat se tohoto řádu je správné. Žijeme ve společnosti, která svým vývojem dospěla k respektování určitých hodnot a  je důležité tyto hodnoty respektovat a taky za ně bojovat. Je třeba si ale uvědomit, že se tímto nedovoláváme spravedlnosti, ale určitého pořádku a řádu, který naše kultura přijala. Spravedlnost, kdybych to řekl slovy křesťana, patří jen bohu. Kdybych to řekl slovy buddhisty, tak bych se dovolával třech klenotů, tedy Buddhy, Dharmy a Sangy, nebo bych řekl jdi pouze Nevím. U hinduisty a nebo u jógina je to snad Sanatana Dharma?

V případě linie JvDZ je to Alakhpuridži. Alakhpuridží je nepojmenovatelný počátek. Tento nepojmenovatelný počátek má každý blíže než si myslí, protože je totožný s naší přirozenou podstatou. Žádný mistr ani swámí jej nemůže znesvětit. V této době – kalijuze, kdy všechny hodnoty jsou znesvěceny, kdy mistr zneužívá své žáky, je toto útočištěm a zdrojem milosti. Útočištěm je původní čistota, ten nepojmenovatelný počátek, naše přirozená podstata, jež je totožná s Alakhpuridžím. Toto nepojmenovatelné nenajdete v Himalájích, ale ve svých srdcích, v sobě a v každém bližním. Nijak to nepotlačuje naši svobodnou vůlí, ale naopak ji obohacuje milostí nepojmenovatelného. Žádný mistr, kněz, či jiná duchovní autorita nedokáže zastínit světlo a milost nepojmenovatelného. Hodnotit to, zda se někdo od této původní čistoty odchýlil, je zbytečné, podstatné je zůstat s ní v souladu a nechat ji prozářit svůj život. Na tom se dá postavit život, pravda i cesta. Na tom se dá postavit i praxe jógy.

Zklamat se může jen ten, kdo opravdově hledá, a zklamání je proces, který očišťuje hledání od lpění. Kdo opravdově hledá, toho provází pochybnosti, zklamání především z vlastních chyb a nedostatků. Není nutné se zabývat chybami a nedostatky druhých, je třeba se vrátit „domů“ a spočinout ve zdroji vlastní síly. Bojem, výčitkami, obviňováním tuto sílu ztrácíme.

Ztrácíme ji taky, když se necháme zlákat vidinou osvícení, seberealizace a ostatních vizí, které před nás postavila duchovní cesta a naše touha po seberealizaci. To, že jsme se nechali zlákat klamy duchovní cesty je dobrá škola, která nás učí, že nemáme svou energií plýtvat a máme energii – pozornost vrátit „domů“. Zde máme klidně spočinout a z tohoto klidu má pramenit naše myšlení slova a jednání. Lidé bojují o tuto sílu. Chtějí získat naši pozornost a tím i naši energii. Staví nám před oči vzdušné zámky, realizace, osvícení, demokracie a když se necháme zlákat, tak začínáme ty jejich vzdušné zámky budovat. Ztrácíme ale svou stabilitu a sílu. Neztratit tuto stabilitu, porozumět tomu jak funguje a jak o ni můžeme přijít a nakonec sdílet ji s druhými je Cesta. I když navenek situace v Józe v denním životě vypadá jako spravedlivý boj, jde jen o to vrátit energii domů a spočívat. Z tohoto spočívání v klidu pramení jasné vidění problému.

Tento klid neznamená přehlížení a utíkání od problému, ale je jeho skutečným řešením. A tento klid je to, co se dá nazvat spravedlnost. Skončí - li tato situace u soudu, nebo budou - li přijata jiná opatření, aby nedošlo k zneužívání lidí, bude to jen nastolení nějakého řádu na základě hodnot, které naše společnost přijala. Nedá to ale nikomu klid a mír. Klid a mír patří spravedlivým. Spravedlivý zná své chyby a nedostatky a nenechá se zlákat vzdušnými zámky mistrů, politiků a jim podobných svůdců. A díky tomu, že zná své chyby, tak neobviňuje, nenechá se zmást a umí pojmenovat věci pravými jmény. Tam kde jiní vidí milost Swámího Mahešwáranandy, tam on vidí manipulaci. Nikdy nemá jistotu, zda má pravdu, protože ví, jak jednoduše se v životě nechal už tolikrát zmást a myslel si, že má pravdu. Právě díky této pochybnosti a nejistotě nalézá klid a stabilitu. Ten klid a stabilita je zásadní a dává mu rozhodnost a sílu říci jasně ne. Dává mu sílu stát si  za svým. Tato síla ale nepramení ze zaslepenosti a nějaké iluze dokonalosti. Tato síla pramení z pochybností, když už z toho, oč jsme se opírali v životě, nezůstalo nic.

Ten, kdo má své jistoty, byť duchovní, trpí neklidem, protože je musí chránit a musí se jich držet, musí jich dosahovat. Tomu, kdo přišel o všechny jistoty, zůstal nepopsatelný klid a radost. Všechny chyby a nedostatky nás směřovaly k tomu, abychom se vzdali nějakého snu o dokonalosti a spočinuli v klidu a míru. Ten klid a mír dá naším myšlenkám, slovům a činům sílu. Ten klid pramení z pochybností, z chyb a z vědomí vlastní nedokonalosti. Ten klid je ale tou rozhodující silou, která dává jistotu našim krokům.

 Karel Beinstein


   

pondělí 9. ledna 2012

Guru Nityananda není ten, za koho se vydává!

Z komentářů na beyondorange: Guru Nityananda - nepřipomíná nám to něco?


Text:
Toto bylo vyvěšeno na fóru guru-philiac 31. července 2009  v 15.09.

Nithyananda není ten, za koho se vydává.

Má skvělá videa na youtube. Jeho přednášky mohou být fascinující a přesvědčivé. Vyzařuje energii, silně jsem ji cítila. Je neuvěřitelně inteligentní a ví, jak říkat lidem správné věcí. Podlehla jsem mu velmi silně poté, co jsem pocítila jeho energii v celém těle, když se pouze dotkl mého čela. Naprosto jsem se do něj zamilovala, tolik, jak jen může oddaný do svého gurua. Udělala jsem všechno, co hlásal. Dokonce jsem si zákonně změnila jméno, pas, řidičský průkaz atd. Běžela jsem kamkoli, jen abych ho viděla, abych byla blízko něj. Myslela jsem na něj každou minutu dne. Modlila jsem se k němu a byl pro mě tím nejvyšším, co může existovat.

Ale bylo tam příliš mnoho malých nesrovnalostí, kterých jsem si všimla. To, co říkal na veřejnosti, a to, co dělal v soukromí, bylo dalekosáhle odlišné. Vymývá lidem mozky. Pokud máme v mysli o něm nějakou pochybnost, nebo o jeho hnutí, řekne nám „zbavte se pochybnosti, zbavte se myslí“, jinak nikdy nedosáhneme osvícení z naší vlastní viny, jestliže „neodložíme svou mysl“. 

Ví, jak manipulovat každou osobu, ovládá lidskou psychologii a lidské myšlení, naši psychiku. Nedovoluje svým oddaným v ášramu spát, udělají cokoli, pokud vůbec nespí nebo jen pár hodin denně. Nařizuje jim pracovat, až do mentálního a fyzického vyčerpání. Jde mu pouze o šíření jeho jména a získávání peněz, nikoli o pravé náboženství. Náboženství je pouze maskou vnějšího vzhledu. V podstatě v soukromých setkáních nectí Bohy a říká o nich hanlivé  komentáře. Viděla jsem, jak bezostyšně ponižoval a pomlouval své oddané v ášramu, to je emocionální mučení a ponižování. Prohlašuje, že je to„pro jejich dobro“, že jim pomáhá „zbavit se ega“, aby se stali osvícenými, ale je to jen falešná omluva pro něj, aby s nimi mohl podle libosti špatně zacházet. Je to velmi a velmi nechutný člověk, který je egoistický, stará se jen o slávu a jmění, miluje mučení lidí mnoha způsoby – mentálně, fyzicky,  a nezastaví se před ničím, aby dostal to, co chce. Nevadí mu, že šlape lidem po nohách a po hlavách, aby se dostal dopředu. A každý, kdo je ještě v tom hnutí, je hloupý blázen, protože (většina, pokud ne všichni) vidí ta znamení, ale nepříznává je a pouze věří jeho výmluvám. Zvolili si setrvat v nevědomosti, protože se zamilovali do jeho totálně mizerných slov.

Žádám všechny, kteří jsou ještě v hnutí, aby se dívali za jeho slova, a nejenom věřili tomu, co vidíte na veřejnosti. Veřejně se projevuje skromně a šlechetně. Podívejte se na jeho skutky v soukromí – je to velmi nebezpečný člověk. Věřte svému vnitřnímu instinktu. Neodkládejte svou mysl – je to jediná věc, která vám může ukázat červený praporek a upozornit vás na nebezpečí. Přeji vám štěstí a boží požehnání, nyní vám z této bryndy může pomoci jen skutečný Bůh.

Já děkuji skutečnému Bohu, že mi pomohl ukázat cestu a zachránil můj život a mou duši.středa 4. ledna 2012

Konkurs na pozici Vůdce sekty

„SriRoman“ vypsal nasledující  konkurs (:-)))
(Obsahuje těžko přeložitelné slovní hříčky, jestli vás napadá lepší překlad, nabídněte (:-)))
Originál: http://www.beyondorange.org/index.php?page=Thread&threadID=146&highlight=
Zdraví -sid-

Agentura pro neetická zaměstnání – Volná místa

Pozice: Vůdce sekty
Pracovní doba: Plný úvazek
Sektor: Jógové kulty
Místo: Celý svět (kromě Nepálu a Maritia)

Uzávěrka žádostí: Gurupurnima 2012

PrDŽ je mezinárodní jógová sekta s neblahou reputací kvůli zneužívání dobré vůle, času a peněz lidí. Tento kult spojuje podobně zaměřené lidi, kteří si přejí být slepě vedeni totalitárním stylem vedení. Pokud jste diktátor posedlý ovládáním jiných a chcete být uctíván a zbožňován naprosto oddanými žáky, pak čtěte dále.

O této pozici

PrDŽ hledá nového vůdce kultu, aby nahradil bývalého vůdce, který je právě v dobrovolném exilu v Nepálu a Maritiu. Vůdce kultu hraje důležitou roli při koordinaci systematického zneužívání všech žáků sekty. Bude se od vás vyžadovat buzerování citlivých a dobromyslných lidí neetickým chováním a bezohledné dojení zdrojů od loyálních následovatelů. Tato role poskytuje cestování po celém světě první třídou a pětihvězdičková ubytování na náklady jiných.
V této pozici budete denně podávat zprávy několika velmi silným ženám, které jsou oficiálně pod vaší mocí, ale nebudete si nikdy zcela jist, kdo ovládá koho.

Hlavní odpovědnosti

 • Hlásání morálních a etických pravidel chování, pokud jste na veřejnosti.
 • Poskytování zmatených a zamotaných přednášek, které jsou spleteny s tradičními duchovními příběhy, bez valného obsahu.
 • Veřejné ponižování lidí, kteří pracují ve vaší blízkosti, a vydávání tohoto za duchovní cvičení.
 • Pobízení ostatních k mimořádně tvrdé práci pro váš osobní zisk a vydávání tohoto za pročišťování jejich karmy.
 • Soukromé vyžadování různých „služeb“ od lidí výměnou za svou pozornost a sliby duchovního pokroku.
 • Zajistit, aby se lidé dostatečně smáli, dostatečně zpívali a dostatečně vás milovali, natolik, aby přehlíželi a odpouštěli vše výše uvedené.


Základní dovednosti a vlastnosti

Hledáme někoho, kdo naprosto nemá zájem o dlouhodobé udržení a fungování jógového Zmršení PrDŽ. Náš ideální kandidát je:

 • hluboce oddán našemu záměru rozvoje totalitární organizace, kde nikdo v odpovědné pozici nemůže být nikdy volán k odpovědnosti.
 • vysoce schopen předstírat duchovní jasnost, lásku mír a harmonii, pokud je v prostředí veřejnosti.
 • talentovaný k tomu, aby se zaměřil na bohaté lidi, kteří by věnovali značné sumy peněz na zbytečné podniky jako „Kompetence za Svědomí Dír“, navštívené najatým davem z PrDŽ.
 • zkušený manipulátor s prokázanou schopností identifikovat, zapojit a manipulovat emocionálně zranitelné lidy.
 • sebestředně motivovaný, s naprostým nedostatkem schopnosti respektovat emocionální a mentální zdraví ostatních.
 • nepružný, hyperkritický, zasahující do životů ostatních a znehodnocující je, tak, aby to nebylo vidět na veřejnosti.
 • schopný vytvářet chaos a rozdělení při jakémkoli produktivním a kooperativním snažení.


Žádoucí vlastnosti

Následující vlastnosti, i když nejsou absolutně nutné, vám budou při této pozici významnou výhodou:
 • Povrchní znalost principů jógy a klasické jógové filozofie (v této oblasti může být pravému kandidátu snadno poskytnuta průprava)
 • Psychopatické tendence
 • Schopnost popírat pravdu, když by mohla kompromitovat vaši osobní reputaci a/nebo jmění.
 • Schopnost ztrapnit se na veřejnosti a nechat na ostatních ostudu a vyřízení škody.
 • Láska k oranžovému oblečení a spodní prádlo s tygřím vzorem.


Sekta PrDŽ vám poskytne:
 • Luxusní ubytování na všech místech.
 • Vysokoé odměny, pokud prokážete výjimečnou schopnost zkasírovat bohaté vdovy.
 • Možnost dlouhodobého kontraktu po tříleté zkušební lhůtě (záleží na tom, zda bývalý vůdce kultu dodrží tradiční 14leté období pobytu v dobrovolném exilu).


Pro další informace kontaktujte:


Dejmucochcedevi
Vrchní buzerant a manipulátor
Sekta Zmršení PrDŽ
dejmucochcedevi@sektazmrseniprdž.orgy.eu
+69 109 109 (práce)


Jak podat žádost:
Zašlete prosím svůj životopis a fotografii ve vhodném tygrovaném oděvu a motivační dopis zahrnující výše uvedená kritéria.

PrDž je zaměstnavatel nerovných příležitostí. Vyzýváme, aby se hlásily nekvalifikované osoby, pokud jejich náboženské zaměření, rasa, věk pohlaví a sexuální orientace zcela odpovídají veškerým existujícím předsudkům sekty.

úterý 3. ledna 2012

Pozor na učitele, kteří po vás chtějí životy plné cvičení

Z komentářů:

"Asi 4 roky jsem žil a dýchal pro JvDŽ. Rád bych se s vámi podělil o vlastní zkušenost z toho období, které pozvolna ustalo asi před 6 lety (nyní je mi 31).

Začínal jsem cvičením základní jógové sestavy od Lysebetha, ve které jsem po seznámení se s JvDŽ vyměnil pozdrav slunci za Khatu pranám. Cvičíval jsem 2-3x denně cca 40minut po dobu asi jednoho roku. Procházel jsem v té době citově i finančně obtížným obdobím, a dospěl jsem k rozhodnutí, že nemá smysl ztrácet čas ničím jiným než duchovním poznáním. V té době jsem se dozvěděl o JvDŽ a vrhl jsem se s vervou do jógových cvičení v jejich celistvosti (opakování mantry, áratí a bhadžany, séva - nezištné pomáhání druhým, jógová strava a různé techniky péče o zdraví apod.). Dalo by se říci, že se ze mně stal lepší člověk - shodil jsem, byl jsem jako pružin, žil jsem s mantrou na rtech a v srdci, byl jsem mnohem vnímavější než kdesi v pubertě. 

Na internetu jsem si vyhledal informace o ášramu šrí Dévpuridžího vedeného Honzou Hlaváčkem ve Ždárci u Skutče a na tři čtvrtě roku jsem tam odjel. Klidné prostředí se snoubilo s praktikováním jógových cvičení, zpíváním bhadžanů a uklízením a všechno bylo super. 

Pak jsme zajeli společně do Střílek. To také bylo super. Jenže když mělo dojít na samotné přijetí mantry od Svámidžího, čili na vrchol asi mého asi dvouletého upřímného snažení, zjistil jsem, že mám problém - nenavštěvuji semináře Jógy v denním životě, cvičím si defakto po svém a chybí mi papír od mého jógového učitele potvrzující, že jsem připravený stát se Svámidžího žákem. Zjistil jsem to tak, že jsem přišel na obřad udělování mantry, kam přišla místní svámí (jméno neznám), ta se zeptala na podepsaný papír, a poslala mne pryč. Asi 30minut jsem čekal se sepjatýma rukama v chodbičce kterými měl projít Svámidží na udělování mantry novým žákům. Prošel, podíval se na mně a byl pryč. 

Od toho okamžiku začal být můj vztah k JvDŽ podivný. Řekl jsem si, dobře, asi je ještě brzy, předvedu co jsem se dosud naučil v reálném životě. Vrátil jsem se do svého bydliště a našel jsem si práci v Léčebně pro dlouhodobě nemocné jako sanitář. Pořád jsem jedl kollathovu snídani, cvičil jógu, modlil se mantru, a snažil se skloubit svou práci s pozitivním přístupem. Vydržel jsem asi 8 měsíců. Jednou ze vzpomínek na LDN je rozhovor s postarší paní, jak jsem jí držel za ruce a jak do druhého dne zemřela. Jinou vzpomínkou je navázání vztahu s jinými staršími lidmi, nebo sbírání pos*aných prostěradel z postelí, sprchování nemocných, dlouhé pěší tůry do práce a z práce domů..

Pak proběhla druhá návštěva Svámidžího a rozhodování zda a jak bych mohl požádat Svámidžího o mantru. Mou rozpolcenost lze ilustrovat tím, že jsem si o tom promluvil s Honzou Hlaváčkem, který mne znal, věděl, jak tvrdě jsem na sobě pracoval, a navrhl mi, že mi formulář opravňující k udělení mantry podepíše. Těsně před odevzdáváním formulářů jsem jeho nabídku odmítl a s brekem jsem seminář opustil. Dovolte mi vysvětlit mé pohnutky.

Během oněch asi tří let, po které jsem se věnoval józe, jsem si přečetl nějaké další duchovní knihy. Mezi nimi Púndžu. Domluvil jsem se s nakladatelstvím Avatar a přeložil jsem knížku, kterou Martin Pařík vydal pod názvem Srdce které tančí. Čerstvě vydanou knížku jsem shodou okolností přivezl Svámidžímu na onu pražskou přednášku jako dárek .-). 

Ale abych neodcházel od tématu, Púndža radil dát si pozor na učitele, kteří po vás chtějí životy plné cvičení. Jak prostá rada to je a jak zcela je proti JvDŽ! Důvodem, proč jsem tenkrát s pláčem utekl z předávání mantry novým žákům bylo jednoduše to, že jsem cítil velký rozpor mezi ideou, se kterou jsem se dokázal ztotožnit, tedy s tím, že dosažení pravdy je velmi jednoduchý a časově krátký proces, jehož poznání mi nedělalo žádné potíže, a tím, že v JvDŽ se cvičí pro samotný proces cvičení, odteď do konce věků ámen. 

Uplynulo pár let, během kterých jsem postupně (nikoliv zcela náhle) přestával intenzivně cvičit jógu (vše co se pod tím významem skrývá). Nezahořkl jsem ani na JvDŽ ani se nepovažuji být žákem někoho jiného (třeba Púndži). 

Pokud se náhodou ve svém životě setkám s JvDŽ, říkám si sám pro sebe: dal jsem vám vše, a přesto to nestačilo k překonání formulářové paní svámí ve Střílkách. Mějte se hezke a nežerte to tolik :-). Ahoj"

Uživatel Anonymní k příspěvku Harém ve Vídni a nižší jógová patra dne 2.1.12