pondělí 12. září 2011

Slovinsko: Skandál mezinárodních rozměrů otřásá JDŽPřevrat v guruově království

Asociace XXXXX je otřesena obviněními žen, které prohlásily, že jejich guru Velký Oranžový SwAmi pan M. –swAmidží – je sexuálně zneužil. Po březnovém svědectví ženy z Kopru, které významně přispělo ke zveřejnění podobných svědectví od guruových žákyň z různých částí světa, vystoupilo z asociace v Kopru mnoho instruktorů a členů.
I v jiných zemí stále vystupují mnozí významní členové této mezinárodní organizace, přičemž guru a jeho věrní říkají, že se jedná o spiknutí několika jednotlivců, kteří chtějí zničit organizaci.
Toto jsou slova ženy z Kopru: „Byla jsem po 5 let věrnou žákyní Swamiho. Začínala jsem svá jógová cvičení ve 4 ráno. Byla jsem plná víry a lásky ke svému guruovi, velmi nevinná a plná velkých ideálů. Ve 14 letech jsem dostala mantru a v 19 letech jsem jela do ášramu v Indii. První večer po satsangu mi nějaká dívka zašeptala do ucha: „SwAmi tě volá!“ Srdce mi málem vyskočilo z hrudi. Mě? Dívka mě doprovodila do jeho apartmá. Vzal mě za ruku a vedl na terasu. Byla jsem tak šťastná. Byl pro mě více než matka, otec a přítel. Znamenal pro mě všechno. Místnost byla temná. Hořela tam jenom jedna svíčka. Sedl si na postel a já jsem se mu posadila k nohám. Objal mě a řekl: „Dívej se mi do očí.“ Chtěla jsem se rozpustit v jeho pohledu. Náhle vstoupila do místnosti jiná dívka. Sedla si k jeho nohám, SwAmi se mě zeptal: „Co mi dáš?“ „Svou mysl.“ „Jenom to?“ „Svoje srdce.“ „Jenom to?“ „Svou duši a své tělo.“ Zase mě objal. Byla jsem velmi zmatená. Druhá dívka mu začala lízat prsty. Byla jsem v šoku. „Tohle jsi přece chtěla, ne?“ řekl mi. Přitom mi žena sundavala kalhoty. Byla to moje první sexuální zkušenost. Myslela jsem, že světci nemají sex, a zejména ne můj swAmi! Lehl si na mě. Můj bože, jaké zklamání! Zeptal se mě, jestli jsem panna. Řekla jsem, že ano, a on si to rozmyslel a nevnikl do mě. Přistrčil mi hlavu ke svému penisu a řekl: „Vypij to!“ Myslela jsem, že se pozvracím. Totéž se pak stalo ještě třikrát. Někdo se mě ptal, proč jsem o tom neřekla dříve. Ale mou sociální sítí byla tato organizace. A také jsem byla velmi zmatená. Uvnitř jsem měla pocit, že to bylo zneužití, a že to, co se stalo, nebylo správné. Ale některé autority, kterým jsem velmi důvěřovala, říkaly něco jiného. Mluvila jsem také s dalšími dívkami, které měly stejnou zkušenost, ale podle nich bylo všechno v pořádku. Svěřila jsem se také několika chlapcům z naší skupiny. Byli zmatení a naštvali se. Ptali se, proč jim to říkám. Mnozí z členů vedení věděli, co se děje. Opustila jsem JDŽ 12 let po uvedené události – letos na jaře, kdy jsem také oznámila zneužití na policii. Slíbili mi, že za mnou přijde kriminální vyšetřovatel, ale dosud se to nestalo.“
Na policejní jednotce v Kopru potvrdili, že na jaře dostali oznámení o sexuálním zneužití, které se údajně stalo před několika lety. Vyšetřování probíhá.
„Je to pravda; rezignoval jsem na všechny funkce v asociaci počátkem března. Přibližně polovina jógových instruktorů a dalších členů opustilo organizaci,“ potrvrdil nám M. M., bývalý předseda jógové asociace v Kopru. Volali jsme také do Nové Gorice, kde nám předseda organizace D. Š. řekl, abychom požádali o vyjádření jeho kolegu z Mariboru, D. D. Ten prohlašuje, že obvinění nezpůsobila snížení členstava. „Pokud vím, ani jeden organizátor, instruktor nebo vedoucí asociace ve Slovinsku, kromě několika členů v Kopru, neopustilo JDŽ,“ říká D. D.
Obvinění je šokovala.
Případ měl největší odezvu v Kopru, což není překvapením, protože přiznání přišla k bývalým členům asociace od ženy, kterou velmi dobře znali, věřili jí a mohli se na ni spolehnout. D. F. dlouholetý člen asociace a instruktor jógy, nám řekl, že slyšet obvinění pro ně bylo naprostým šokem, a že by si ani ve snu neuměl představit, že se děje něco takového.
„Není to jen problém sexuálních zneužití, ale spíše problém zneužití pozice gurua,“ domnívá se F. Myslel si, že ostatní členové JDŽ podpoří své kolegy, ale to se nestalo. Zavolal sWamimu a informoval ho o obviněních. „Nenechal mě mluvit. Začal vykládat, že pracují nějaké negativní síly, které chtějí zničit systém.“
M.M. také říká, že v prvních týdnech po odhalení byla situace v Kopru „dosti dramatická“, a že ti, kteří rezignovali, potřebovali hodně mluvit, aby zpracovali své pocity. Kromě pravidelného cvičení se také účastnili sWamiho seminářů v Evropě – šesti až deseti za rok – a dávali za ně většinu svých úspor.
„Členové asociace si mohli sami ověřit, zda naše společná kolegyně je skutečně schizofrenická, jak ji nyní někteří obviňují. Nechápu, proč to neudělají. Jsou i další svědectví od žen z různých koutů světa, které se vzájemně neznají, takže nemohly vytvořit spiknutí,“ řekl M.

Méně jógy, více osobního kultu

Pokud ve Slovinsku jsou rezignující členové z Kopru výjimkou mezi 11 organizacemi, pak v Srbsku došlo ke skutečné řetězové reakci. Ze systému JDŽ vystoupily celé asociace v Bělehradu, Novém Sadu, Kikindě a Somboru. Hlavním důvodem bylo pravděpodobně, že S... M....ovič nebo svami Č....d z Nového Sadu, který byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem sWamiho a byl velmi populární a respektovaný mezi žáky, zejména v Srbsku, veřejně organizaci opustil
„V posledních letech jsem nemohl  zavírat oči a uši před rostoucí arogancí mého gurua, jeho manipulací, prázdnotou a lakotou. JDŽ se stávala stále méně jógou a stále více osobním kultem.“ napsal M...vič ve svém otevřeném dopise. Když bylo jasné, že opouští sWamiho, někteří žáci mu řekli o guruově sexuálním chování a zneužívání.“ „To přišlo k většině z nás jako neočekávaný šok,“ říká M...vič, i když připouští, že nějaká obvinění o sexuálním zneužívání slyšel poprvé v r. 1982. „Při té příležitosti sWami před nimi snadno odmítl jejich zmatená a ustrašená prohlášení. Většina – včetně mě – se rozhodla věřit svému guruovi, namísto slzám obětí, strachu a hanbě.“
Po této události nikdy znovu neslyšel o zneužívání, ke kterému, jak se nyní domnívá, docházel vždy, kdekoli swAmi měl své semináře – včetně Slovinska. „Nyní mnoho žákyň promluvilo o tom, co se stalo, nebo o tom, o čem ví, že se stalo jiným. Slyšel jsem o ženách, které spaly se swAmim dobrovolně. S bolestí a znechucením jsem se dozvěděl, že za scénou jógových seminářů se odehrávalo porno s obětmi a dobrovolníky.“ napsal M....vič.

Konspirace malého počtu lidí

„V jógové asociaci jsme přesvědčeni, že obvinění jsou falešná, vymyšlená malou skupinou lidí, kterou koordinuje S.... M......vič,“ prohlašuje D D...ski. M...vič se chtěl zmocnit celé organizace JDŽ a aktivit pro své vlastní zájmy, ale nepodařilo se mu to. Z kruhu několika tisích členů JDŽ na celém světě se mu podařilo získat na svou stranu několik příznivců, s nimiž teď řídí mediální a internetovou kampaň, domnívá se D...ski a dodává: „My se už nestaráme o jeho internetovou kampaň, která probíhá od března a už vyprchala. Uvědomujeme si své poslání – kvalitní trénink našich instruktorů a učení jógy. Obvinění jsou bez důkazů, bez legálních skutků a kromě toho od malé skupiny lidí, kteří si mohou vymyslet cokoli chtějí, legitimní svědkové, kteří by mohli potvrdit, co se říká, neexistují.“
Členové předsednictví Jógové asociace Slovinska  napsali ve svém prohlášení, které připravili pro naše noviny, že tento druh obvinění je nejhorším, co by se každému z nás mohlo stát, a současně je to nejúčinnější nástroj, jak zostudit nejen sWamiho práci, ale také práci tisíců, kteří investovali spoustu svého úsilí a energie na rozvoj JDŽ v minulých 40 letech.

„Můžeme se bránit jen odmítnutím,“ říkají v asociaci. „Mohli bychom zmínit v naší odpovědi další fakta, například o životě jednoho bývalého člena, který byl po boku sWamiho po 30 let s jednou s uváděných obětí, o několika nesrovnalostech ve spojení s penežními fondy atd. Ale swAmi, jakožto i všichni ostatní v JDŽ, neděláme nic, protože to by znamenalo snížit se na jejich úroveň.:
I swAmi odmítá všechna obvinění. V době, kdy se na internetu objevila první svědectví údajných obětí, cestoval z Evropy do Kanady, kde 17. března řekl v jógovém radiu Vancouver, že je to špinavá politika a závist od lidí, kteří chtějí zničit jeho dobrou práci. „Na těchto tvrzeních není nic pravdivého,“ prohlásil. Zpět do Evropy se od té doby nevrátil, takže jeho obvyklé jógové semináře na tomto kontinentě se nekonaly. Nyní je údajně ve svém ášramu v Indii..

Psi štěkají, karavana jde dál

Podle nepotvrzené informace vystupují významní členové na celém světě z JDŽ, nejen lidé z okruhu M....iče. Ve svém dopise zmínil, že předseda JDŽ v Salzburku a podporovatel organizace v USA rovněž rezignovali. Naše publikační komise získala dokumenty o rezignaci mnoha členů JDŽ v Austrálii, Chorvatsku a také prohlášení od R. P., který byl jedním z iniciátorů aktivt JDŽ v USA. Ten vystoupil z organizace již v r. 2001 a zviditelnil se, když se začal šířit skandál. Prohlásil, že nevěděl o sexuálním zneužívání ze strany swAmiho. Pouze slyšel zvěsti, že swAmi spí s některými svými žákyněmi. „Nyní chápu, proč jsem mnohokrát viděl mladé ženy, jak sedí stranou s prázným pohledem v očích, a když jsem se pokusil s nimi mluvit, nemluvily zcela logicky. Je mi líto, tisíckrát a tisíckrát líto, že jste tím musely projít.“ napsal P.
Ve slovinské organizaci JDŽ řekli, že nemohou reagovat na provokativní prohlášení z internetových fór. „Nepodnikáme žádné vnitřní vyšetřování, protože jsme nedostali žádný požadavek nebo řádně fundované oznámení. Karavana JDŽ jde dál, navzdory tomu, že psi při cestě občas štěkají,“ říká D...ski.
............


7 komentářů:

 1. "Mohli bychom zmínit v naší odpovědi další fakta, ... Ale swAmi, jakožto i všichni ostatní v JDŽ, neděláme nic, protože to by znamenalo snížit se na jejich úroveň."
  Ona tedy existují nějaká "fakta" na podporu JDŽ, to je velká novina, která by neměla zapadnout. Bohužel jsou ale tak tajná, že nebyla sdělena ani řadovým členům JDŽ. Pro šéfy JDŽ jsou asi i vlastní členové taková špína, že se nechtějí snižovat na jejich úroveň. Jsou pro ně jen psi. Možná jeden z tisíce občas zaštěká, ale většina je dobře vycvičená a nehlesne, ani kdyby se zloději do domu dobývali. Páníček to nemá rád.
  Chtěl bych jenom připomenout, že se štěkáním psů stojí a padá celá dnešní evropská civilizace. Říká se tomu diskuse, pluralita, svoboda... Štěkání, ne mlčení, nás pozvedlo z něčích "psů" na "lidi". A kdyby před pár lety psi neštěkali, tak by dnes ve Střílkách nemohly stát sochy indických mudrců, ale maximálně tak Gottwaldovy portréty...

  OdpovědětVymazat
 2. 8.51: Parádně řečeno!!!!

  OdpovědětVymazat
 3. A co český tisk...zatím nic?

  Celá tahle situace názorně ilustruje že tato ignorantní organizace naprosto nechápe jak moderní západní demokracie se svobodným tiskem vlastně operuje. To, že se organizace k obviněním odmítla vyjádřit, to celé mlčení, co si tak představovali že se asi stane? Že lidi zapomenou?

  OdpovědětVymazat
 4. Z diskuze na fóru

  http://www.sexabuseyidl.net/discussion/comment/4618#Comment_4618

  Rigell 14.9.2011

  Dnes jsem slyšel příběh:
  Seděl jsem na louce a obdivoval nádherný západ slunce. Přišel ke mně rolník a zeptal se mě, co že to tu dělám. Řekl jsem : „Obdivuji krásu“ Od té doby přicházel rolník každý večer a hleděl na stromy, oblohu, práky a přemýšlel , kdepak by ta krása mohla být....
  Věřím, že jsou svatí a věřím, že žijí mezi námi, pouze je nerozpoznáme.
  Mám rád starou – první verzi Líly Amrit, ty novější jsem nebyl schopen číst
  Slyšel jsem, že pan Mlýnský poprvé pozval XXX do ČR. A také jsem slyšel, že XXX bydlel blízko Vídně než poznal jednu paní, která ho později podporovala. Existuje taky jedno staré video, - s krijami, kdy byl XXXvelmi mladý, opravdový jogín, štíhlý s rozzářenýma očima
  Učil také opravdové techniky a spirituálně motivoval, jóga nebyla nábožensví....
  Je mi líto, že se to tak zvrhlo

  konec překladu diskuze na fóru

  Je mi to taky líto, že se totak zvrhlo

  OdpovědětVymazat
 5. Psi štěkají.....kdepak je ta láska k lidem-světec je jako strom, co dává ovoce všem-místo toho-kdo ¨má řeči-je pes......ten D....je zkratka od deb..:)

  OdpovědětVymazat
 6. Já ani nikdo ze známých zatím svatého nepotkal. Ti,již jsou oficiálně uznáni za svaté, jsou mrtvi. Svými současníky byli obdivováni i haněni jako kdokoli jiný, kdo chodí po Zemi. Jejich životy byly prozkoumány, pozitivně zhodnoceny a vyzdviženy až po jejich smrti a prostřednictvím zase "jen chybujících lidí". Na základě čeho člověk označuje někoho za svatého? Nejobjektivnějším kritériem by měla být morálka. Mravný život. Život v pravdě. ( Např. Husovo krédo.) Potkali jste člověka morálního do důsledku? Pak jste potkali svatého!(Taky jsme si dlouho mysleli, že se nám cosi takového stalo.) Jinak nezbývá než věřit. To je ale jen víra, ne vědění.

  OdpovědětVymazat
 7. Skromný pán, ten D. Kdo není s námi a má řeči, je pes........to je organizace vpravdě moderní....

  OdpovědětVymazat