čtvrtek 29. března 2012

JDŽ - hrátky mezi tělesným cvičením a náboženstvím

Článek z roku 1997: tehdy mě, oddanou členku sekty, pobouřil - jak může někdo pokládat JDŽ za sektu? Ach já bláhová ... procitla jsem teprve asi o 10 let později.
http://zod.reformace.cz/joga-v-dennim-zivote-cislo-76

Jóga v denním životě
Náborové hrátky mezi tělesným cvičením a náboženstvím 

„Příležitost dělá zloděje," říká moudré přísloví. Hluboko zakořeněné vědomí značné části české veřejnosti o józe jako systému tělesných cvičení bez náboženského obsahu se stalo pro žáky svámího Mahéšvaránandy příležitostí, jejímuž pokušení podlehli. Navzdory svým pravděpodobně dobrým úmyslům se tak stali nespolehlivou skupinou, která je pro veřejnost spíše nebezpečím než přínosem.
 
Není pochyb o tom, že český svaz Jóga v denním životě je náboženskou společností. Ačkoli v čele svazu stejně jako v čele nadace Živoucí světlo Maháprabhudíp satsang stojí jiní lidé, nikdo nepochybuje, že inspirátorem aktivit těchto organizací a duchovním vůdcem jejich členů je svámí Mahéšvaránanda. Přinesl na Západ konsistentní, na indické tradici dobře založené náboženské učení. Mahéšvaránanda tak stojí vedle svámího Prabhupády a jiných Indů, kteří obohatili náboženský život na Západě o část indické duchovní tradice. 

Je docela přirozené, že náboženské společnosti se v sekulárním prostředí snaží prezentovat tak, aby měly možnost zaujmout ty, kdo se necítí být náboženskými lidmi. Abychom opět uvedli příklad - pro takovou prezentaci má Prabhupádovo hnutí Haré Krišna své Centrum pro védská studia. 

Tento způsob, při němž mají být osloveny různé části společnosti, ovšem dovedli Mahéšvaránandovi žáci do absurdních rozměrů. Zatímco by oddané Krišny asi nenapadlo prezentovat se jako hathajógická skupina, Mahéšvaránandovi žáci zvou veřejnost na cvičení v rámci dobře promyšleného systému Jóga v denním životě. Na těchto cvičeních jsou pak účastníci jemně vedeni k tomu, aby svámího Mahéšvaránandu přijali za učitele nejen svého těla, ale i duše. Ti, kdo původně přišli „jenom si zacvičit", se najednou ocitají v moravské Indii (v ášramu ve Střílkách) u nohou božského mistra, zasvěceni jím a obdarováni od něho jedinečnou mantrou.


Tento postup je eticky sporný, ale u dospělých lidí můžeme předpokládat, že do této manipulativní hry vstupují dobrovolně. Podobně můžeme doufat, že Mahéšvaránandovi následovníci si problematičnost své „taktiky" neuvědomují. 

Takové předpoklady ale bohužel nejsou možné v případech, kdy se Mahéšvaránandovi stoupenci pokoušejí protlačit systém Jóga v denním životě do škol.1 Nejde přitom o program, který by byl nábožensky neutrální. Na přípravě neutrálního programu by se podíleli zástupci různých jógických škol a byl by patrně garantován profesní organizací, jakou je Sdružení učitelů jógy. Naopak: jak již bylo řečeno, systém Jóga v denním životě představuje vyhraněný náboženský směr, koncentrovaný na jednu vůdcovskou osobnost. Cestičky, jimiž se postupně dostává do školství,2 zřetelně znamenají porušování zásady náboženské neutrality školství. Množství a provázanost těchto cestiček téměř vylučují možnost, že porušování této zásady může být nezáměrné nebo neuvědomělé. 

Jeden příklad na závěr: vysokoškolský pedagog, který na Filozofické fakultě ve svých přednáškách v předmětu „Jóga - cesta k moudrosti" nezakrytě propaguje dílo svámího Mahéšvaránandy,3 může být studentům svým náborářstvím směšný. Věc je ale vážnější: ukazuje, jak slabé jsou u nás i ty demokratické principy, které jsou na Západě považovány za samozřejmé. 

(1) Na tento záměr několik let upozorňoval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ministerský expert, psycholog a dlouholetý cvičitel jógy Václav Zdražila. Autor má k dispozici jeho zprávy z let 1992 a 1997.
(2) Příkladem může být konference Jóga v praxi pedagoga, pořádaná ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity roku 1997, vydání stejnojmenných skript na téže fakultě roku 1995, projekt R.A.S.T., který počítal se zavedením systému Jógy v denním životě na slovenských veřejných školách a který rozhýbal slovenskou politickou scénu roku 2001, apod.
(3) Jedná se o Ostravskou univerzitu, ale podobné situace nastaly i na jiných vysokých školách. 

PhDr. Zdeněk Vojtíšek (1963), Husitská teologická fakulty UK, Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů a šéfredaktorem Dingiru


čtvrtek 22. března 2012

Cesta do hlubin cvičitelovy duše....

Šíšův výborný komentář.......:
Představte si, že si chcete otevřít pobočku McDonalda. Říká se tomu franchising. Koupíte si velkou kuchařku za balík peněz a tam vás naučí nejenom to, jak se smaží Big Mac, ale taky jak se nosí správně firemní kšiltovka a kolik vteřin mají zaměstanci povoleno strávit na WC. Pak studujete a cvičíte a když už vám připadá, že máte mozek dostatečně vymytý, tak jdete na zkoušky a dostanete... certifikát. Potom si můžete otevřít vlastní lokál. Nejdřív možná pod dozorem někoho kvalifikovanějšího a když se osvědčíte, můžete podnikat samostatně. Občas budete centrále posílat licenční poplatky a občas vás budou zkoušet, jestli máte tuk dost přepálený, protože kvalita a pověst značky se musí udržovat. Tohle všechno ale budete dělat jen proto, že věříte, že vám po všech těch výdajích zůstane pořád dost peněz pro sebe. V JDŽ panuje všeobecné přesvědčení, že cvičitelství je výraz čistého altruismu. Podle mého názoru to je ale právě jen franchising dovedený k dokonalosti. Rozdíl proti předchozímu příkladu, který pozvedá tento systém nad klasický franchising, je ten, že součástí kuchařky je i záměrná degradace peněz. "Peníze si do hrobu nevezmete, záleží na vašich skutcích, jak jste sloužili ostatním a jak jste byli sobečtí...". Zakořenit toto přesvědčení v hlavách budoucích cvičitelů není těžké - s ním už přece většinou do jógy vstupovali. A tak jim připadá naprosto přirozené, že "centrále" nakonec odevzdají ne jen těch pár předepsaných procent, ale v konečném důsledku všechno, co vydělají. Dělají to přece pro ostatní... Z pohledu centrály je to jednoznačně skvělý obchod. Pro vnějšího pozorovatele to vypadá, že se tu zneužívá pracovní síla úplně zadarmo. Ale zadarmo to ve skutečnosti není. Autor kuchařky může snadno své lidi přesvědčit, že o bohatství nemá smysl usilovat. Většinou to měli už v povaze, někteří možná jen v určitém věku zjistili, že už asi bohatí stejně nebudou, tak proč nezačít věřit, že to tak vlastně vždycky chtěli... Úplně zadarmo ale nehrabe ani sebežlutější kuře, bez odměny to nejde. Ale jak to udělat, aby to moc nestálo? Cvičitel je proto vycvičen tak, že odměnou je mu už sám pocit: "jsem božím nástrojem", "jsem duchovní", "mám blíž k osvobození" a podobně. Autor kuchařky tomu říká sakáma karmajóga. Někdy pak tento pocit přerůstá v latentní myšlenku: "jsem vlastně taky takový maličký guru". Těm pár procentům cvičitelů, kteří to snad dělají jen a pouze s myšlenkou prospět druhým, se omlouvám a mají mou hlubokou úctu. Nechci ale odsuzovat ani ty normální tak trochu "sobecké" cvičitele a kritizovat jejich pocity, jsou lidské a přirozené a i k nim mám úctu, pokud se ovšem vyloženě nevyvyšují nad ostatní. Dělají v podstatě užitečnou práci (pokud pominu to, že některé duše inspirují víc, než je zdrávo). Jen tvrdím, že nepracují zadarmo. Někomu může taková odměna připadat malicherná, ale jim připadá dostatečná, a tak pro ni pracují. Pracují za odměnu jako jakýkoliv jiný pracovník a zaslouží si proto přesně ten stejný respekt jako dělník nebo univerzitní profesor, který pracuje, aby uživil rodinu. Někdo mi snad může vyčíst, že o cvičitelování nepíšu obvyklým posvátným tónem, ale podle mě je to skutečně práce jako každá jiná a zaslouží stejnou úctu jako každá jiná poctivá práce. Chápu sice ten všeobecný obdiv začátečníků k cvičitelům jako k lidem duchovnějším, co mají k osvobození blíž, ale je myslím bohužel zcela nereálný. A bohužel i ten dosud oboustranně výhodný obchod se nakonec zhroutí ve chvíli, když si cvičitel uvědomí, že jeho odměna byla vysoká jen v rámci žebříčku hodnot, který se naučil z kuchařky a že ten žebříček stojí na prohnilých nohách.

úterý 20. března 2012

Důvěřuj mi, dělám jógu

Dobrej nápis na tričko pro věrné (:-)))


-sid-

Swampy na FijiTak kdepak máme teď oranžového mužíka? Diky bohu opustil Nový Zéland, a přes Auckland odletěl na Fiji. Hmm, asi si potřebuje odpočinout po svém novozélandském turné? Nebo má pořád problém získat australské vízum a potřebuje získat čas? Všichni velice mlčí o tom, kam má namířeno potom, a nikdo neví, jak dlouho zůstane na Fiji, možná to neví ani on, být uprchlíkem je asi vyčerpávající.
Těch pár, co zůstali v YIDL na NZ, i Swampy byli rozzuřeni, že zprávy z výboru unikly na fórum, pročpak? Mají co skrývat? Tajemství narůstají každou minutou a Swampy velmi jasně naznačil, že chce být obklopen pouze pravými věřícími a není u něj místo pro kohokoli pochybujícího. Dobrá strategie, obklopit se lidmi, kteří jsou ochotni se kvůli vám vrhnout pod autobus!
Mám ještě pro Swampyho otázku – Jak spíš v noci? Jak žiješ sám se sebou, když víš, že ničíš společnosti a rozděluješ rodiny?

-sid-

sobota 17. března 2012

Fotky s veřejnými činiteli NZ

Od GodIsDad:
Swampy byl pozván 12. března 2012 na oslavy dne Commonwealthu ve Wellingtonu, NZ. Takže mohl pózovat s veřejnými činiteli a fotky jsou na webu YIDL.
http://www.yoga-in-daily-life.org/news/commonwealth-day-on-12-march-2012
GodIsDad zaslal osobám (reverend katedrály, ministryně pro etnika), které jsou na snímcích se Swampym, informace o jeho "aktivitách" a žádost o vyjádření - pokud budou nějaké reakce, dá vědět (:-)))

P.S. -sid-: No nevím - pokud jsou NZ politikové podobní jako čeští, tak jim tím bude Swámík ještě milejší ... co by to bylo za VIP, která nefakuje (:-)))


pátek 16. března 2012

Problém míry.

Je zajímavé sledovat, jak všechno kolem Maheše vykazuje jisté "nesrovnalosti" v měřítku. Nazvěme to problémem míry. Míry jako něčeho, pomocí čehož můžeme posuzovat a porovnávat události vzhledem k něčemu, co je nám známé.
Maheš hned nazačátek používá trumf. A to trumf totální-Já vím a vy ne. Guru zná tři časy a vy ne. Takže u pravého žáka k porovnávání míry, nebo k posuzování měřítka věcí prostě dojít ani nemůže. Pocity případného provinění proti guruovi to žákovi nedovolí. Obzvláště, když žáka přesvědčíte, že guru vše vidí........ Jinak řečeno, chcete li mít nad někým absolutní moc, znemožněte mu, aby Vás mohl porovnávat. Přesvěčte ho, že Vy stojíte nad vším, co může porovnávat, a tak k porovnání ani nedojde a Vy si můžete užívat celoživotní dýchánek totální moci tak jako Maheš bez obav z možného konce. Když to doplníte historkami o tom, jak guru (a tedy i Vy) vidíte i pouhé myšlenky žáka-ten nebožák si ani netroufne byť jen pomyslet, že nejste guru......
Vykašleme se tedy na pohádky o tom, že Maheš vše vidí a porovnejme si ho s věcmi, které známe.
Babičky říkávaly-jména hloupých na všech sloupích.......to je možná příliš silné na začátek, tak to přeskočme.
Člověk tím, jak vypadá, také ukazuje, jaký je ve skutečnosti. Když někdo mermomocí chce vypadat jako riši, nechá si narůst vlasy a vousy. Odpoutaný riši je spíše neupravený, je mu jedno, co si kdo myslí-Maheš je jak ze žurnálu, zlatý prsten, načesaný vous i vlasy, křišťálové koule, perfektní ohoz, švihák, ověnčený tituly-takže asi moc odpoutaný nebude......navíc, odpoutaný riši jídlu moc nedá......Maheš dle svých kil a zdravotních problémů z nadužívání ghí a přemíry čilli asi ano.......takže zatím nic moc
Skromný člověk svou práci a úspěchy radši připíše někomu jinému a vadí mu, když je oslavovaný, Maheš shrábnul práci terapeutů a Satyanandy a dalších jogínů, co před ním přizpůsobovali jógu západním lidem-a označil se za zakladatele neoriginálního systému. (čím je ten systém tak převratný oproti jiným-a jakou na tom má zásluhu právě a jen on?) Nechává se bez opravdového odporu oslavovat, uctívat jako primadona, vyvěšovat všude kde to jen jde, své podobizny, prostě-skromně nepůsobí ani ve snech toho největšího bhakty.....takže taky nic moc....
Upřímně pečující člověk kašle na to, jak co vypadá, hlavně že pomáhá-Maheš utratil většinu peněz na reprezentaci-fantasticky předražená obskurně vypadající nemocnice pro pár lidí na poušti, kdy vybavení odpovídá tak jedné tisícině ceny budovy, ve které je (nebo spíše není). Fantasticky předražený obskurně vypadající chrám pro nemnohé věrné........bombastické sebereprezentativní výlety po světě za drahé peníze ("světové mírové turné"-pro ty stále stejné návštěvníky z řad stokrát přesvědčených žáků)-prostě-katastrofa. Když už se nějaký drobák z toho všeho dá na charitu-hned se to fotí a prezentuje-v porovnání s "útratou na reprezentaci"? Katastrofa. Takže ani tady nic moc.........
Když někdo tvrdí, že zná tři časy a každý den volá, jestli dostal někam pozvánku?..........Divím se, že to jeho blízkým žákům nedochází-já sám to zažil několikrát, výmluva?-to nás jen guru zkouší.......
Když se ozve jedna dívka-zneužil mne....ano, dá se to vzít jako slovo proti slovu-když jich je víc.....sedm slov proti slovu?
Když jsou si všichni žáci před mistrem rovni-a elita spinká v prostorných pokojích a zbytek pěkně na zemi?
Našlo by se toho mnoho, není cílem všechno vyjmenovat, jen vést myšlení k něčemu, co Maheš za žádnou cenu nechce připustit a co se snaží každou přednáškou ze svých zbývajících žáků vymazat-vést mysl ke kritickému myšlení a pochybnostem-ano, pochybnostem o guruovi-jedině pochybnostmi o tom, co o sobě někdo tvrdí se dá dojít k pravdě. Toho se Maheš bojí nejvíc-že by jeho žáci mohli o něm pochybovat. Jeho moc nad nimi stojí na tom, že jim řekl-nepochybujte o guruovi, to je špatné........
Tak se tedy ptám, jak poznám, že to není podvodník, ten Maheš, když nezapochybuju o těch pohádkách, co říká? Jeho slova jsou jen jeho přáním-mít zástupy nekritických obdivovatelů, co si nevšimnou, že "něco na tom všem nesedí".
To, že na tom všem opravdu "něco nesedí" naznačuji právě tímto porovnáváním se známými věcmi. Ale je mi jasné, že žák, který se nechá ovládat "Trumfem mahešovy neporovnatelnosti" nemá šanci použít lidský rozum, který velí-důvěřuj, ale prověřuj-a zvláště prověřuj někoho, kdo o sobě tvrdí podivné věci, které "prý" nesnesou porovnání s tím, co jako běžní lidé známe.
Prostě, něco na tom Mahešovi a těch pohádkách o něm-NESEDÍ..........
JUCKES

čtvrtek 15. března 2012

Sakra, dostali mě

Od falseswamiji:
Když jsem čistil staré soubory, našel jsem tohle video, které jsem jsem udělal někdy loni, když to všechno začalo:
Sakra, dostali mě – je mi to moc líto


Je mi to moc líto
co jsem udělal bylo špatné
je mi to moc líto
tak ti posílám tenhle song.
Doufám, že se ti líbí,
a že zůstaneš můj přítel,
a doufám, že mi to odpustíš,
až to udělám zase.
Protože já to udělám zase
a zase
a zase
a zase

pondělí 12. března 2012

Věrný čtenář z Prahy

Koukám, že naše počítadlo včera přeskočilo 100 000 ... tak doufám, že jsou s tím spojeny i nějaké nově procitlé duše (:-)))

A jak tak koukám na počitadlo, vidím, že náš nejvěrnější čtenář se přihlašuje z Prahy, je tu baked cooked a má neuvěřitelných 8493 návštěv, což dalece přesahuje nás úplně všechny. Koukám, kolik máme my, co sem píšeme - a kam se hrabeme. Já mám jen přes 700, ostatní tak nějak řádově podobně ...

Co myslíte, kdo je ten superzájemce z Prahy?
Podle mě to bude nejspíš automatické špehování, co se samo zapíná každou půlhodinu.
Dobrá zpráva, jsme tedy nebezpeční!!!

-sid-

neděle 11. března 2012

Update z Nového Zélandu

Něco z anglického fóra:


Swamec je teď ve Wellingtonu, přijel v neděli. Na večerním programu měl jen 15 lidí, včetně pár organizátorů, kteří tam ještě zbyli. Swamec zařídil, aby kamera nezabírala diváky, aby nebylo vidět jejich malý počet. 

Dělá tam program anuštány, což je ještě trapnější, snaží se jim zalichotit, aby zapomněli na jeho sexuální sklony! Zoufale se snaží, aby si lidé připadali zvláštní, duchovní a čistí, jako že jsou vyvolení.

Používá své hry manipulace mysli, jak to často dělal v minulosti. Řekl jim, že možná do Wellingtonu nepřijede - chtěl, aby ho snažně prosili a aby si vsadili do hlavy myšlenku, že ho tam chtějí za každou cenu. Samozřejmě, že do Wellingtonu vždycky přijede, má tam tři pozemky, které je třeba zachránit!

Ale každý mrak má stříbrný okraj. Dobrá zpráva – Angela je na NZ, a když jí to vyjde, pokusí se konfrontovat Swamce veřejně. Má podporovatele a ani nemůže věřit svému štěstí, že on přijel za ní. Chtěla ho konfrontovat jakkoli, ale takhle nebude ani muset opustit bezpečnou základnu domova a může tam zajít s rodinou a přáteli, s médii atd., a s čimkoli jiným potřebným, co by ukázalo Swamcovi, že NA NZ NENÍ VÍTÁN, že tam dále nemůže hledat útočiště a používat NZ jako odrazový můstek do Austrálie.

Swamec je zbabělec a bojí se Angely, protože ví, že má pravdu! Bacha, Swampy, hlídáme si tě!


Update o Jeho Ubohosti na NZ!

Programy jsou v jeho bytě a pouze ve wellingtonském ášramu, proč to? Je příliš vyděšen, aby opustil bezpečí svého bytu ze strachu z médií? Nebo není dost bhaktů, aby naplnili halu? Pořád žádné datum odjezdu, proč to? Trápí ho problémy bezpečnosti? Zřejmě problémy se získáním australského víza.

Byla svolána schůze výboru se Swamcem a novým právníkem. Tématem byla změna ústavy, tak, aby dala swamcovi více moci, nic překvapivého! Chtěl, aby lidé ze zámoří se mohli stát členy YIDL na NZ. Má starost, že novozélandští kiwíci nebudou dodržovat totalitární režim? Současný výbor, těch pár co zbylo, neměl radost z žádné z těchto myšlenek a právník pochyboval, že je to možné, ale to ani dříve Jeho Ubohost nikdy nezastavilo. Schůzi musel předsedat starý předseda, protože nový neměl co říci, divné? a proč tam vůbec byl starý prezident, když nebyl zvolen do výboru, nemá dost sebeúcty či sebehodnocení? Už to není YIDL Nový Zéland, už by se to mělo jmenovat Evropská YIDL.

Program anuštány začíná v 9 večer, po skončení cvičení, aby neunikl žádný zisk. Je to více púdža než cokoliv jiného, ale on může dělat púdžu jakou chce, nic nezmění skutečnost toho, co udělal.

Takže prozatím má Jeho Ubohost útočiště na NZ. Je znuděn z nedostatku bhaktů? Pár jich přijelo z Austrálie, možná se obávají, že nedostane vízum, a oni nechtějí propásnout příležitost vidět svého nebojácného vůdce! 
Díky Bohu za fórum a svobodu práv a řeči, kéž pravda zvítězí ...

-sid-

pátek 9. března 2012

A přeslechnem zvonit svou hranu......

Zatímco v českých luzích a hájích se Jdž stále přetvařuje-že prý je vše jako dřív, evidentně ve snaze uklidnit všechny ty zdarma pracující "oddané" a také platící cvičence, obrázky a zprávy z NZ svědčí naprosto o něčem jiném-prostě: Maheš je už jen stínem toho feudálního panovníka, který ještě před rokem a půl zářil sebevědomím a plánoval další vzestup své moci.
Nyní vidíme unaveného podnikatele bez jiskry, co ví, že mu byznys uniká, kariéra v trapu a problémy na obzoru.
Zajímavé je, jak jsou všechna videa neobvykle statická, vyhýbající se pohledu do "publika"-dle zpráv z NZ je návštěvnost katastrofální, nikdo tam není zvědavý na "podnikatele", co jen hezky mluví, ale sám se kázaného nedrží. Jediné, co se stále zvětšuje, jsou rozměry sedátka. Aby bylo vidět, že na nich nesedí jen tak někdo, ale bývalý slavný sběratel nepříliš kvalitních titulů.
Kdyby kamera zabrala globál, scéna by měla nádech parodie-"dobře živený unavený Ind na obrovském pompézním sedátku co nemá ani papež a kolem něho skoro prázdná hala s desítkou posluchačů.........
A nová nejsou jen královská sedátka pro "Nadřazeného"-nově si lze všimnou toho, jak to všechno už Maheše nebaví a on to ani moc neskrývá. Rozjel slibnou kariéru jako mnoho lidí před ním, a teď je všemu konec. Ta parta lidí, co s ním budou na věky ať je to jak je to, ta ho příliš neuspokojuje. Chtěl víc, a proto snad každý soudný člověk může vidět, jak ho nudí to, co musí tomu zbytku důvěřivých říkat.
Vrcholem bylo večerní zpívání mantry-Maheš se při tom znuděně drbal na nose, upravoval šaty, zpíval bez intonace a falešně, věty končil v půlce..........kdy už tahle trapnost přestane?
Korunu tomu všemu nasazují oficiální stránky yidl, kde se v aktualitách sice nedočteme o jeho utajené cestě na NZ, zato však jsme (v aktualitách jako nej.. news měsíce) ujištěni, že kvůli obrovskému zájmu (HUGE request) cvičenců z celého světa máme jedinečnou možnost nyní nakupovat videa s "Nadřazeného" proslovy.......levně.....
Trapnost toho všeho nemůže nepřipomenout slavný song p. Kocába Vítejte v Absurdistánu
Jsme zemí různě velkých plent
Když římsy nám padaj z haciend
Tak přes ně šoupnem transparent
S obrazem rozkvetlých lánů
A ze země až po střechu
Vytáhnem soupis úspěchů
Tak vidím, že jste bez dechu-Vítejte v Absurdistánu!
Na všechno máme všeléky
A nebo aspoň převleky
A tak tu budem navěky
A přeslechnem zvonit svou hranu, Vítejte v Absurdistánu!
Juckes
http://www.youtube.com/watch?v=zETvezTNmIQ

pondělí 5. března 2012

Pod rouškou tmy

Tak se na anglickém fóru objevila informace, že se Maheš po půl roce, co se schovával v Indii a Nepálu a také trávil čas bojem o peníze zesnulého žáka, vydal na cestu do NZ. Vyžádal si, aby jeho TV team nezabíral publikum (proč asi.....málo lidí-nechce se ztrapnit, že už nikoho jeho divadlo příliš nezajímá). Návštěvnost je dle očitých svědků mizivá.

Zvláště zajímavé je, že jeho cesta není vůbec avizována na stránkách yidl. Maheš cestuje pod rouškou tmy. Není už vítězícím Maharádžou, jako před tím, než vyšly na světlo jeho "hříšky"-nyní je spíše vystrašenou myškou, co se bojí dalších průšvihů a netroufá si ani žákům dát najevo, kam jede........chová se snad takto někdo, kdo je považovaný svými žáky za Boha? Jeho současné cestování pod rouškou tmy je spíše ukázkou toho, že opona spadla a za ní nestojí velký gurudév-jen dobře živený Ind, co si ješte stále nechce připustit, že to všechno divadlo skončilo.

Ale jeho věrní ve vedení jdž budou stále předstírat, že se nic neděje.....proč asi........neschopnost vedení Jdž odpovědět na jasně položené otázky ohledně financí je vodítkem k tomu, abychom pochopili, že jsou lidé, kterým Maheš a jeho divadlo cosi přináší-a nechtějí se toho vzdát (ať už pocitu moci, nebo peněžních požitků, možná jen pocitu vlastní vyvolenosti-sloužit Bohu na zemi,......)

Jestli náhodou není jeden z důvodů mlčení "vedení" i to, že v Jdž maká spousta lidí zadarmo jako cvičitelé. Tihle lidé by měli být zaplaceni, jak se sluší a patří, ale namísto toho makají zdarma. Kolik z nich by to dělalo, kdyby věděli, že je to celé lež? Dobrá práce má být dobře zaplacena, někteří cvičitelé to za peníze dělají, ale většina obalamucena Mahešem pracuje zdarma. Místo trávení času s rodinou-guruséva. Dobří cvičitelé by byli platnější, kdyby pracovali jako cvičitelé na celý úvazek. Bylo by to prospěšnější pro všechny. Ale to by nevznikaly takové přebytky v hospodaření, se kterými se dá tak dobře manipulovat, že? Jaké by pak zbyly zdroje moci pro vedení Jdž v ČR a SR, když by cvičitelé dostávali zaplaceno jako je to běžné v jiných zemích?
Třeba by někoho napadlo, že jsou........přebyteční.......

A co třeba ten báječný byznys s body. Aby mohl cvičitel makat zadarmo pro pánaboha-musí jezdit po placených seminářích, aby získal dost bodů (vynikající metoda, jak naplnit semináře a vydělat na těch důvěřivcích). Kdo normální by to dělal, když by věděl, že nemaká pro Boha, ale pro chytrého Inda? Kdo ví........
Juckes