čtvrtek 26. května 2011

Lidé chtějí být klamáni

"Lidé chtějí být klamáni... a tak jim dáváme jen to co chtějí a oni jsou nám vděční a peněženky své otvírají. Proto se nad moderními "ducho-iluzio-guruy" jen usmívám. Až dosáhnete probuzení, pak se nachytat nedáte... jak říkal OSHO: "Lidé nemůžou poznat skutečného gurua." Proč? Protože jsou tak zmatení a spoutáni předsudky, že odhalení pravdy není v jejich zájmu. Znamená to ve většině případů totiž velké utrpení... doslova rozpad toho co tolik let v potu budovali. Lidé se bojí, že najdou něco strašného - holou pravdu. Pravdu o tom, jak byli manipulováni a využiti a že platili jen za svou blbost a lenivost. Chtěli si koupit zkratku od Ďáblíků. A tak utíkají pořád k nějakému světlu, chtějí do
ráje, utíkají ke snům a dimenzím nějakého lepšího světa..."
Převzato z: Podvod Saí Baba

Falešný guru Sai Baba, jeho podvody a zneužívání dětí

Guruové, zdá se, mají podobné rysy ...
Článek převzatý z http://www.oslikuv.net/vnitrnihlas/sc-cl-26.htm

Podvod Sai Baba 


David Bailey a Faye Bailey - překlad části dokumentu The Findings
Celý dokument, a mnoho dalších - včetně diskuse - lze nalézt například na [této adrese]

Úvod
Nikdy jsme si s Davidem ani nepomysleli, že bude napsán dokument jako jsou tato Zjištění, a ačkoli nás ani ve snu nenapadlo, že je budeme někdy sepisovat, nemožné se stalo skutkem.

V následujícím textu popisujeme situaci, která stále trvá v ášrámu Sai Baby. Tato situace je bohužel velmi zlá a možná vás až vyděsí a dotkne se vás, stejně jako se to přihodilo nám, když jsme začali narážet na fakta, která jsme prostě nemohli ignorovat. Když David akceptoval, že se děje něco velmi špatného, začal to důkladně vyšetřovat a při tom se stále modlil, aby se nakonec ukázalo, že nic z toho není pravda. Tato Zjištění jsou tím posledním, co jsme kdy chtěli. Teď ale existují a prosíme čtenáře, ať si je pozorně celá přečtou, než zaujmou nějaké stanovisko.

Kromě našich osobních zkušeností připojujeme ještě zkušenosti dalších lidí, které jsme vybrali z mnoha a mnoha svědectví a které tvoří nedílnou součást při odhalení tohoto obrovského podfuku - snad největšího podvodu v oblasti náboženství. Nyní máme k dispozici obrovské množství informací, mnohem více, než můžeme v tomto textu čtenářům představit. Mým úkolem je napsat co nejpřesněji a představit reprezentativní výběr z údajů, které máme k dispozici a které odhalují neúnosné chování, lži, podvody a kouzelnické triky Sai Baby. David strávil celé měsíce rozhovory s lidmi po celém světě, aby rozmotal tuto změť letitých podvodů, která se vytvořila kolem této tzv. Božské inkarnace. Naštěstí v tom není sám. Odvážní lidé na všech kontinentech se dávají dohromady, aby odhalili tento kolosální duchovní podvod, který byl spáchán kvůli osobnímu zisku úzké skupiny lidí v čele se Sai Babou.

Zklamaní lidé všech možných postavení včetně bývalých studentů Sai Babovy koleje, soudců, doktorů i ministrů vlád z Evropy, Ameriky i Austrálie nyní cítí, že nadešel čas, aby se podělili o své zkušenosti. Existují stovky osobních svědectví, která strhávají závoj z tohoto "avatara". Předkládáme jich pouze několik. Kvůli přílišné rozvláčnosti některých příspěvků jsme některé zkrátili, ale nezměnili obsah. Přispěvatelé mi povolili příspěvky zařadit a zveřejnit jejich jména. Následující příspěvky jsou malým zlomkem těch, které máme k dispozici, a popisují situaci, která trvá již řadu let. Toto je příležitost zaujmout informované stanovisko místo stanoviska vyplývajícího z nevědomosti.

Začnu svým osobním příběhem. Ti, kdo znají Davidovu a mojí knihu o Sai Babovi (napsanou předtím, než jsme narazili na nesrovnalosti, a nyní staženou z prodeje) znají naši minulost. Jak moc jsme byli Sai Babovi oddáni, dokonce jsme se na jeho pokyn vzali, i když jsme byli cizinci z opačných koutů světa. Jezdili jsme po celém světě a přednášeli o Sai Babovi.


Co se tedy stalo, že se vše zcela změnilo?
Když David začal odhalovat temnou tvář Sai Baby, odmítala jsem poslouchat cokoli, co vrhalo stín pochybnosti na mého milovaného "avatara věku". Tento neblahý stav trval celých šest měsíců, až do naší další návštěvy Indie, kdy jsem si Davidova zjištění mohla sama ověřit. Dovedete si představit, jak jsem se cítila, když jsem začala vidět skrze závoj? Celá léta jsem se těšila z privilegia, že jsem byla zvána do přijímací místnosti a celý čas tam trávila soustředěním na svámího tvář. Dokud mi David nenavrhl, abych se začala dívat na jeho ruce. Sledování toho, jak v rukou schovával prsteny, hodinky a jiné cetky, které vytahoval z otvoru v křesle a posléze "materializoval", nebo jak měl v rukou ukryté tablety vibhútí, které pak rozdrtil a sypal posvátný popel zájemcům, bylo pro mě obrovskou osobní tragédií. Vzdala jsem se svého života, manželství, dětí i vlasti kvůli lásce k Sai Babovi jen proto, abych v samém centru všeho, co mi bylo drahé, nalezla podvod.

Během následujících sezení jsem byla stále více zděšena, pozorujíce stále dokola stále ty samé triky. Proboha proč? Ptala jsem se sama sebe. Tyto triky zcela rozvrátily mou důvěru v toho, od nějž jsem očekávala naprostou pravdivost a dodržování toho, co sám káže. Kouzelnické triky byly ale bohužel tím nejmenším. Během času jsme si s dalšími lidmi vyměňovali své zkušenosti a můj duchovní svět zaměřený na božského gurua se totálně zhroutil.

Zatímco jsme byli stále v ášrámu, bylo pro mě, jako matku synů, nejhorší zkušeností, když přišel mladý muž, student gymnázia a úpěnlivě prosil Davida: "Pane, prosím, udělejte něco a zabraňte mu, aby nás sexuálně zneužíval." Tito studenti nebyli schopni déle snášet své zapojení do pedofilních akcí, ale nebyli též schopni svěřit se svým Sai Babovi naprosto oddaným rodičům, kteří by jim nevěřili. Proto se svěřili Davidovi, který si získal jejich důvěru, když pět let působil jako hostující profesor hudby na Sai Babově gymnáziu.

Celý článek zde: http://www.oslikuv.net/vnitrnihlas/sc-cl-26.htm

pátek 20. května 2011

Mahariši a jeho Hnutí transcendentální meditace

Přečtěte si tento pěkný článek o Maharišim a jeho Hnutí transcendentální meditace ... a najděte si 5 podobností s naším Svámidžím a jeho Jógou v denním životě (R) ;-))

"Lži, které mi řekl můj guru"

http://onwww.net/unstress4less.org/transcendental_meditation-harmful-personal-lies.htm

Nic nového pod sluncem: Beatles, Mahariši, sex a peníze

Mahariši  a Sai Baba jsou dalšími příklady duchovních učitelů, kteří podvedli tisíce žáků. Něco málo o Maharišim, přeloženo z webu: http://www.thebeatlesinindia.com/stories/sexmoney.html
Viz též odkaz z wikipedie: http://en.wikipedia.org/wiki/Sexy_Sadie

Beatles, Mahariši, sex a peníze

Mnoho bylo napsáno o tom, jak Beatles opustili Maharišiho, a zejména o tom, jak John zjistil, že Maharišiho tvrzení o celibátu je lež.

John se cítil Maharišim velice zklamán a zraněn a chvatně opustil ášram spolu s Georgem, Patie, Cynthií a Mal. Napsal pak píseň „Sexy Sadie“, původně nazvanou „Mahariši.“.

(Text a český překlad písně zde: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/beatles-the/sexy-sadie-35892 )

Později řekl Paul: „Udělali jsme chybu. Mysleli jsme si, že je více, než byl. Je to jen člověk. My jsme si nejprve mysleli, že ne.“

O léta později řekl John: „Žádný guru neexistuje. Musíte věřit sami v sebe. Musíte se klanět svému vlastímu Bohu ve svém vlastním chrámu. Je to jenom na vás, kámoši.“

Pro Beatles byla Maharishiho zjevná sexualita posledním stéblem, které umořilo osla. Předtím je již trápily dvě věci: Mahariši je využíval pro svou reklalmu, a byl velice zaměřen na peníze, což je u duchovního učitele či svatého muže neočekávané.

Brzy poté, co dostali Beatles své mantry,  je začal Mahariši využívat a bez jejich dovolení dělal reklamu sobě a své práci. Vydal desku s albem svých přednášek, kde se představil jako „Mahariši Mahéš Jogi, duchovní učitel Beatles“. Potom, předtím, než Beatles jeli do Rišikéše, řekl Mahariši Americkému vysílacímu svazu, že s ním budou vystupovat v jeho show v televizi ABC. Peter Brown informoval právníky, že to není pravda, ale Mahariši na tom trval, i když Beatles mu sdělili, že ním vystupovat nebudou. Využil jich tak pro svou reklamu.

Beatles chápali, že mají velkou moc a vliv na mladé lidí, a dříve než se rozešli s Maharišim, chtěli mu pomoci rozšířit učení o meditaci. Je ironií, že přes jejich traumatický rozchod s ním se jeho tvář objevila na obálkách četných časopisů jako Life, Time, atd.

Mahariši si získal slávu pomocí Beatles, peníze od žáků k němu proudily a on si začal okamžitě kupovat nemovitosti v Anglii a ve Švýcarsku. Jeho roční příjem byl jeden čas až 12 miliónů dolarů za měsíc, měl po světě až dva milióny příznivců.

pondělí 9. května 2011

Svědectví č. 7

http://sexabuseyidl.org/discussion/2/founder-of-yoga-in-daily-life-swami-maheshwaranandas-sex-abuse-scandal./p16

Marya:

Ahoj všichni,

jsem žákyní Svámího Mahéšvaránandy téměř 20 let, po velkou část své dospělosti. Všechno, co píši, je z mé vlastní zkušenosti, a musela jsem to napsat jako součást svého mentálního čištění. Co se dělo v posledních měsících, je pro mě velmi bolestivé a pohnulo to mým životem až do základů.

Určitě znám mnohé z vás, pokud ne osobně, aspoň podle tváře, protože jsem určitě byli spolu na mnoha seminářích, po mnoho let.

Ale jak se zdá, muselo se to stát. Iluze je pryč, show skončila.

Vy jste většinou muži, a já vidím, že celá záležitost je i pro vás velmi bolestná. Představte si šok, který zažíváme my, dav ovcí neboli obyčejní žáci, když čteme, co se dělo za dveřmi našeho milovaného Gurua. b\l pro nás více než otcem, proto jsou tato zneužití mnohem bolestnější, než kdyby to byla jiná osoba, a nedá se to srovnat ani se zneužíváním v katolické církvi. V tomto případě jsou rány mnohem hlubší. Jsem si jista, že k těmto zneužitím skutečně došlo.

Ale když shromáždím veškeré své dojmy z JDŽ a také své zkušenosti za posledních 20 let, není to koneckonců takové překvapení. Všchechny věci náhle dostávají svůj význam - jako například:

  • Proč tolik nebližších Svámího žáků má vážné duševní problémy a jsou na lécích (antidepresíva atd.), i svámiové, muži i ženy, v Evropě i ti, kteří žijí v ášramech v Indii?
  • Proč všechny ženy, které jsou po léta kolem něho, jsou tak smutné, a vůbec necvičí jógu, a nejsou tak nadšené Svámidžím jako jsme byli my, dav ovcí - to proto jsem nikdy nechtěla být jednou z nich.
  • Proč vždycky byly dvě verze událostí, jedna pro dav a druhá vnitřní informace?
  • Proč byl dojem organizace JDŽ ze seminářů tak odlišný od reality, která se skutečně odehrávala v centrech?
  • Proč jsme my, dav ovcí, byli vždy používání pouze jako obrázky či tzv. kanonenfutter pro ambice našeho vůdce, a naše duchovní cíle byly zatlačeny do pozadí.

Poté, co známe všechny detaily, tomu nemohlo být jinak.

Osobně jsem byla v situaci se Svámidžím v minulosti, a bylo to velmi podobné příběhům mladých zneužitých dívek. Ale v té době jsem již byla ve středním věku a byla jsem schopna situaci včas zastavit, protože jsem věděla, že od toho bodu bude vše úplně špatně. Pokoušela jsem se mluvit se Svámidžim o této situaci několikrát, ale vždycky mě zastavil.

Odešla jsem potom z JDŽ? Ne, neodešla. Odcházím právě mentálně a také fyzicky a uzavřela jsem se do sebe.

Moje matka mi řekla před 20 lety, že starší ženy v JDŽ věděly, že Svámidží žije s jednou ženou "jako muž a žena". Před dvaceti lety jsem jí nevěřila.

A jsem si jistá, že mnozí z jeho nejbližších žáků - takzvaní organizátoři a další - věděli po léta o této části nočního života Svámidžího po satsanzích.

Přeji vám vše nejlepší, buďte v každém případě pozitivní, sdílíme jednu důležitou součást svých životu, pojďme pomalu pokračovat dále.

Svědectví č. 6

http://www.swamiji-maheshwarananda-abuse.com/#!4
http://jogavdennimzivote.blogspot.com/2011/05/svedectvi-c-6.html

Jsem jedna ze Svámidžího bývalých žen.

Poprvé, když jsem s ním měla sexuální zkušenost, řekl mi, že se po dávné yugy inkarnujeme společně a že jsem jeho žena. Tenkrát jsem byla velmi mladá a panna.

Nevěděla jsem, co s tím dělat. Nesměla jsem spát s jiným mužem, mít rodinu, musela jsem být zcela v jeho službách.

Mnohokrát jsem za tímto účelem přijela do Vídně a spala jsem v bytě, kde žily spolu jeho gópí.

Někdy jsme žily v tom bytě 3 nebo 4, z Česka, z Chorvatska, Slovinska, Maďarska. Tým se téměř každý rok měnil, jenom jedna žena tam zůstávala pořád. Dívky tam přicházely žít naprosto nepřipravené. Na začátku neznaly jazyk, neměly zaměstnání, musely si samy zařídit, aby mu byly nablízku a k jeho službám, a čekaly na jeho milostivé zavoláni. Byla to velmi smutná situace. Čes od času si je volal a kvůli tomu tam žily.

Pár týdnů poté, co se to stalo mně, jsem zjistila, že nejsem jedna z vyvolených, ale že je nás ve skutečnosti mnoho. V dalších několika letech bylo mým hlavním zájmem na seminářích, kdo je kdo. Okamžitě jsem dokázala rozpoznat, která z dívek je právě ve hře. Mohli jste vidět, kdo se stane jeho ženou, kdo je právě jeho hlavní ženou, a kdo má zlomené srdce. Reakce žen byly úplně stejné jako moje.

  • Před svatbou - naprosto oddaná a pokorná.
  • Během manželství - už ne tak pokorné chování - já jsem zvláštní a vy lidé nevíte, co vím já, tak jste všichni hloupí, vzhled se stane divočejším a flirtování s mistrem a ostatními samci také.
  • Poté: utrpení a zmatenost - on mě už nechce (protože se zamiloval do jiné dívky, nebo protože nejsem hodna jeho lásky), dvě možné reakce - hněv nebo pláč a smutek, obojí vychází  ze zlomeného srdce.


Kdybychom byly jeho manželky za všech těchto těžkých podmínek, alespoň by se musel chovat jako manžel, ale to nedělal. Nestaral se o mě, ani se na mě nepodíval, nevěnoval mi žádnou pozornost.

Co s tím dělat?

Vysvětlila jsem si to jako tapas - velmi tvrdé podmínky, kterými musím projít, a další hloupá vysvětlení mi zabrala více než 3 roky, než jsem se vzdala myšlenky, že mě zase někdy zavolá. Samozřejmě jsem se cítila jaksi vinna, že už nejsem dost hodna jeho lásky.

Ještě štěstí že nejsem! Získala jsem trochu odstup od celé situace a bylo pro mě možné začít normální život. Až do doby před dvěma měsíci jsem nenašla žádnou z jeho "manželek", která by měla stejné špatné pocity jako já. Díky internetu jsem zjistila, že nejsem sama. Dívky, se kterými jsem mluvila v minulosti, byly všechny hrdé, že byly součástí jeho "milostných" her. Vysvětlily mi, že to, co dělá, je tantra. Zvedá vaši kundalini na vyšší stav vědomí. Já jsem nikdy nic takového nepocítila.

Cítila jsem se jenom zmatená, ponížená a hloupá. Věděla jsem jenom, že tomu vůbec nerozumím.
Obviňovala jsem sama sebe za totální katastrofu pokaždé, když jsem byla s ním. Vždycky jsem doufala v další šanci, kdy to dopadne lépe. On nebyl vůbec laskavý. Hra začala vždycky I love you, objetí, vykouření a dobrou noc. Nic mezi tím. Žádná láska. Žádná péče. Pokaždé stejná zkušenost, docela špatná, nemyslíte?
V mé přítomnosti měl sex nejenom orální, s jinou dívkou. Mezitím jsme se líbali.

Byla jsem s ním jenom několikrát, pokaždé jsem doufala v lepší výsledek "kundalini", ale nikdy k tomu nedošlo. Naposledy, když jsem byla v jeho posteli, jsem byla ještě panna. Nařídil své jiné ženě, aby přístě přinesla prostěradlo, protože tam bude hodně krve. Docela děsivé. Chtěl moje panenství a řekl, že to bude hodně krvavé.

Naštěstí příště se už nekonalo, protože jsem o celé věci řekla mému velmi blízkému příteli. A on (můj přítel) se nervově zhroutil, a pak jsme se stali milenci. Byla to těžká doba, musím připustit.

Trvalo mi mnoho let, než jsem přestala čekat na svámího zavolání uprostřed noci během seminářů, i když jsem měla přítele. A věděla jsem, že svámdží spal i s vdanými ženami.

Trvalo mi léta, abych si to přestala přát. Tento fakt se mi zdá také velmi podivný, ale tuto podivnou psychologickou reakci můžete najít v každé základní učebnici psychologie. Neptejte se mě, jak je to možné, přečtěte si vysvětlení tam.