čtvrtek 26. května 2011

Falešný guru Sai Baba, jeho podvody a zneužívání dětí

Guruové, zdá se, mají podobné rysy ...
Článek převzatý z http://www.oslikuv.net/vnitrnihlas/sc-cl-26.htm

Podvod Sai Baba 


David Bailey a Faye Bailey - překlad části dokumentu The Findings
Celý dokument, a mnoho dalších - včetně diskuse - lze nalézt například na [této adrese]

Úvod
Nikdy jsme si s Davidem ani nepomysleli, že bude napsán dokument jako jsou tato Zjištění, a ačkoli nás ani ve snu nenapadlo, že je budeme někdy sepisovat, nemožné se stalo skutkem.

V následujícím textu popisujeme situaci, která stále trvá v ášrámu Sai Baby. Tato situace je bohužel velmi zlá a možná vás až vyděsí a dotkne se vás, stejně jako se to přihodilo nám, když jsme začali narážet na fakta, která jsme prostě nemohli ignorovat. Když David akceptoval, že se děje něco velmi špatného, začal to důkladně vyšetřovat a při tom se stále modlil, aby se nakonec ukázalo, že nic z toho není pravda. Tato Zjištění jsou tím posledním, co jsme kdy chtěli. Teď ale existují a prosíme čtenáře, ať si je pozorně celá přečtou, než zaujmou nějaké stanovisko.

Kromě našich osobních zkušeností připojujeme ještě zkušenosti dalších lidí, které jsme vybrali z mnoha a mnoha svědectví a které tvoří nedílnou součást při odhalení tohoto obrovského podfuku - snad největšího podvodu v oblasti náboženství. Nyní máme k dispozici obrovské množství informací, mnohem více, než můžeme v tomto textu čtenářům představit. Mým úkolem je napsat co nejpřesněji a představit reprezentativní výběr z údajů, které máme k dispozici a které odhalují neúnosné chování, lži, podvody a kouzelnické triky Sai Baby. David strávil celé měsíce rozhovory s lidmi po celém světě, aby rozmotal tuto změť letitých podvodů, která se vytvořila kolem této tzv. Božské inkarnace. Naštěstí v tom není sám. Odvážní lidé na všech kontinentech se dávají dohromady, aby odhalili tento kolosální duchovní podvod, který byl spáchán kvůli osobnímu zisku úzké skupiny lidí v čele se Sai Babou.

Zklamaní lidé všech možných postavení včetně bývalých studentů Sai Babovy koleje, soudců, doktorů i ministrů vlád z Evropy, Ameriky i Austrálie nyní cítí, že nadešel čas, aby se podělili o své zkušenosti. Existují stovky osobních svědectví, která strhávají závoj z tohoto "avatara". Předkládáme jich pouze několik. Kvůli přílišné rozvláčnosti některých příspěvků jsme některé zkrátili, ale nezměnili obsah. Přispěvatelé mi povolili příspěvky zařadit a zveřejnit jejich jména. Následující příspěvky jsou malým zlomkem těch, které máme k dispozici, a popisují situaci, která trvá již řadu let. Toto je příležitost zaujmout informované stanovisko místo stanoviska vyplývajícího z nevědomosti.

Začnu svým osobním příběhem. Ti, kdo znají Davidovu a mojí knihu o Sai Babovi (napsanou předtím, než jsme narazili na nesrovnalosti, a nyní staženou z prodeje) znají naši minulost. Jak moc jsme byli Sai Babovi oddáni, dokonce jsme se na jeho pokyn vzali, i když jsme byli cizinci z opačných koutů světa. Jezdili jsme po celém světě a přednášeli o Sai Babovi.


Co se tedy stalo, že se vše zcela změnilo?
Když David začal odhalovat temnou tvář Sai Baby, odmítala jsem poslouchat cokoli, co vrhalo stín pochybnosti na mého milovaného "avatara věku". Tento neblahý stav trval celých šest měsíců, až do naší další návštěvy Indie, kdy jsem si Davidova zjištění mohla sama ověřit. Dovedete si představit, jak jsem se cítila, když jsem začala vidět skrze závoj? Celá léta jsem se těšila z privilegia, že jsem byla zvána do přijímací místnosti a celý čas tam trávila soustředěním na svámího tvář. Dokud mi David nenavrhl, abych se začala dívat na jeho ruce. Sledování toho, jak v rukou schovával prsteny, hodinky a jiné cetky, které vytahoval z otvoru v křesle a posléze "materializoval", nebo jak měl v rukou ukryté tablety vibhútí, které pak rozdrtil a sypal posvátný popel zájemcům, bylo pro mě obrovskou osobní tragédií. Vzdala jsem se svého života, manželství, dětí i vlasti kvůli lásce k Sai Babovi jen proto, abych v samém centru všeho, co mi bylo drahé, nalezla podvod.

Během následujících sezení jsem byla stále více zděšena, pozorujíce stále dokola stále ty samé triky. Proboha proč? Ptala jsem se sama sebe. Tyto triky zcela rozvrátily mou důvěru v toho, od nějž jsem očekávala naprostou pravdivost a dodržování toho, co sám káže. Kouzelnické triky byly ale bohužel tím nejmenším. Během času jsme si s dalšími lidmi vyměňovali své zkušenosti a můj duchovní svět zaměřený na božského gurua se totálně zhroutil.

Zatímco jsme byli stále v ášrámu, bylo pro mě, jako matku synů, nejhorší zkušeností, když přišel mladý muž, student gymnázia a úpěnlivě prosil Davida: "Pane, prosím, udělejte něco a zabraňte mu, aby nás sexuálně zneužíval." Tito studenti nebyli schopni déle snášet své zapojení do pedofilních akcí, ale nebyli též schopni svěřit se svým Sai Babovi naprosto oddaným rodičům, kteří by jim nevěřili. Proto se svěřili Davidovi, který si získal jejich důvěru, když pět let působil jako hostující profesor hudby na Sai Babově gymnáziu.

Celý článek zde: http://www.oslikuv.net/vnitrnihlas/sc-cl-26.htm

1 komentář:

  1. http://www.indiadivine.org/articles/151-against-sai-baba.html

    http://www.indiadivine.org/articles/148-odd-gods-south.html

    OdpovědětVymazat